Individuell och vettig omsorg för de äldre är ett måste för FP.
Individuell och vettig omsorg för de äldre är ett måste för FP.

Bättre äldrevård med kulturombud

Trots personalens förträffliga insatser vittnar många anhöriga om den passivitet som inträder när den äldre stiger över äldreboendets tröskel.

ANNONS
|

Från att vara en unik person med egna drömmar och önskemål reduceras den äldre till en likformad person som ska anpassas in i en vardag som andra styr och till någon som behöver ”skötas”. Så kan vi inte tolerera att vardagen fungerar för många äldre.

I Folkpartiets Trollhättan anser vi att det är viktigt och självklart att få fortsätta vara den man alltid har varit och få fortsätta njuta av det man tycker om även om man bor på ett äldreboende och behöver hjälp i vardagen. Den årsrika människan ska själv ha makten att forma sitt liv.

ANNONS

Rätten att ha möjlighet att själv bestämma var man ska bo, i privat eller kommunal regi. Rätten att utöva sina fritidsintressen som vanligt. Att aktivera sig ger en god livskvalitet – och det ska alla ha hela livet.

Forskningen visar på ett positivt samband mellan kulturaktiviteter och hälsa. Att främja kultur och olika aktiviteter inom äldreomsorgen är att arbeta förebyggande rent medicinskt. Det får inte vara som att stiga över en osynlig kulturgräns när man flyttar in i ett äldreboende.

I Folkpartiets Trollhättan anser vi att det behöver finnas kulturombud på alla enheter i äldreomsorgen. Kulturombuden utses inom befintlig personalgrupp, där någon är särskilt intresserad av dessa frågor. Med detta viktiga uppdrag följer en skälig ledighet för att ägna vikt åt kulturfrågorna.

Om kulturombud finns så lyfts dessa frågor till en helt annan nivå och blir ett naturligt inslag i verksamheten.

Vardagskultur kan vara många saker, till exempel att lyssna, läsa ur en bok, spela något instrument, måla akvarell, lyssna på olika slags musik, delta i studiecirklar eller mängder av andra aktiviteter som främjar de äldres hälsa och stimulerar till en innehållsrik vardag i gemenskap och bildning med andra.

ANNONS

De äldre har byggt upp den framtid vi lever i dag. De ska ha och har rätt till en värdig ålderdom. Kultur i vården är ingen lyx, det är en självklar rättighet. Det är att visa respekt för den unika människan med sina unika behov.

Respekt är också att våra äldre får del av den gigantiska skattehöjningen som genomfördes av den rödgröna majoriteten i Trollhättan. De äldre ska inte vara kommunens sparobjekt.

Rita Paulsson Svensson, Christina Johansson och Eva Castberger, Folkpartiet Trollhättan

ANNONS