Äntligen kommer el-återbetalningen till privatpersoner

Vårt mål var att denna reform skulle vara på plats när vintern tog sitt grepp om Sverige, menar debattören.

ANNONS
|

Under valrörelsen lovade vi kristdemokrater att vi skulle sänka kostnaderna för el. Det levererar vi nu. Vårt mål var att denna reform skulle vara på plats när vintern tog sitt grepp om Sverige. Regeringsförhandlingar och förslag från myndigheter som inte tog hänsyn till EU-direktiv medförde att vi inte kunde utföra återbetalningen i enlighet med det som vi som kristdemokrater önskade.

Även om jag som riksdagsledamot hade önskat att det gått snabbare, så är jag glad över att vi nu har fått till ett regelverk som gör att Försäkringskassan under våren med början i februari, kommer att betala ut cirka 55 miljarder kronor till hushållen i form av en engångsåterbetalning. Detta ska jämföras med att den förra socialdemokratiska regeringen enbart återbetalade cirka sex miljarder vid den tidigare återbetalningen som skedde förra året.

ANNONS

Jag har stor förståelse för att många kämpar med att betala elräkningen, men är samtidigt glad över att vi nu gör en betydligt större återbetalning än vad den förra regeringen gjorde. Dessa pengar kommer att underlätta för många av de hushåll som har haft det riktigt tufft under vintern.

Jag har noterat att framför allt Socialdemokraterna kritiserar att personer med försörjningsstöd inte får del av denna återbetalning. Här kan det vara viktigt att påpeka att personer med försörjningsstöd redan har fått sina kostnader täckta, eftersom det är en del av försörjningsstödet.

Man kan således inte få en återbetalning på något som man redan i praktiken har fått återbetalt, men via det kommunala försörjningsstödet. Detta känner givetvis Socialdemokraterna till men av politiska skäl har man valt att försöka misstänkliggöra återbetalningsmodellen.

En annan fråga som har diskuterats är sekretessen. Jag kan bara konstatera att alla personliga utbetalningarna från Försäkringskassan sker under sekretess, så är det även med det kommunala försörjningsstödet och så var det också med den förra återbetalningen som skedde via elhandelsbolagen.

Att häva sekretessen just för denna återbetalning vore således att frångå praxis. Enligt min mening måste det finnas starka skäl om man ska frångå praxis avseende enskilda människors privatekonomi. Även detta känner givetvis Socialdemokraterna till, men man har ett behov av att bedriva oppositionspolitik. Det blir dock lite tråkigt när man kritiserar sådant som man själv vid den förra utbetalningen som skedde via elhandelsbolagen, ansåg var rätt.

ANNONS

Trots att det tagit tid att få detta beslut på plats är jag glad för att vi nu får till en återbetalning avseende elkostnaderna till privatpersoner samt att regeringen fortsätter att arbeta för en lösning på återbetalning även till dödsbon, föreningar och företag som stämmer överens med EU:s lagstiftning.

Jag är dock bekymrad över att Sverige som tidigare hade ett av världens mest stabila elsystem har hamnat i ett läge, där regeringen måste kompensera privatpersoner och företag för elkostnader retroaktivt. Detta är ingen bra utveckling.

För att komma ur denna situation har jag föreslagit att man sänker skatten och momsen på el. Detta gör att konsumenterna kompenseras redan från början i stället för att man kompenseras efterhand. Men detta är inte heller en enkel åtgärd. Idag återbetalar vi en avgift som den enskilde har betalat in, vilket inte påverkar statsbudgeten.

Väljer vi att i stället sänka skatten och momsen så ska dessa förändringar tas ur det reformutrymmet, och med tanke på dagens höga inflation så finns det nästan inget reformutrymme att ta av. Ett annat problem är att enskilda företag kan välja att inte sänka priset lika mycket som skattesänkningen, vilket gör att det ändå inte blir någon större förändring.

ANNONS

Vårt huvudproblem är att den föregående regeringen har minskat den reglerbara elproduktionen genom att stänga ner kärnkraftverk. Därför måste vi nu skynda på processen med att få fram ny elproduktion, vilket kommer att sänka priset över tid.

Magnus Jacobsson, KD

ANNONS