klimatkrisen EU koldixod
EU har under den här mandatperioden tagit ett historiskt initiativ - EU:s gröna giv, menar Trollhättans Naturskyddsförening. Bild: shutterstock

Använd din röst för att bromsa klimatkrisen

9 juni är det val till Europaparlamentet – med mindre än två månader kvar till valet är stor del av svenskar inte medvetna om den viktiga demokratiska händelsen, menar Trollhättans Naturskyddsförening.

ANNONS
|

EU har stor påverkan på politiken i Sverige. I kommuner berörs nästan hälften av alla frågor på kommunfullmäktige av EU. Vidare beslutas merparten av miljöpolitiken på EU-nivå.

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Med mindre än två månader kvar till valet är det bara en tredjedel av svenskarna som är medvetna om denna viktiga demokratiska händelse. Omedvetenheten om EU avspeglades i valet till EU- parlamentet 2019 då endast 55 procent av svenskarna röstade. EU är viktigt när det gäller våra beslutsramar och särskilt när det gäller miljöfrågorna.

EU har under den här mandatperioden tagit ett historiskt initiativ - EU:s gröna giv. Detta omfattande lagstiftningspaket innehåller en vision om att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050.

ANNONS

Genom en lång rad nya och uppdaterade lagar ska EU minska de totala utsläppen och skydda ovärderlig natur och biologisk mångfald. Dessa lagar blir sedan gemensamma i alla medlemsländer i EU, vilket ger en enorm hävstång och påverkar beslut hela vägen ner till din kommun. EU:s beslut inom gröna given har inneburit viktiga steg framåt för klimat och natur, men mycket arbete återstår.

Förra året var det varmaste som någonsin uppmätts, vilket understryker hur brådskande läget är. Globala rapporter från FN varnar för allvarliga konsekvenser för mänskligheten, djur och natur om vi inte lyckas hejda den globala uppvärmningen.

Förlusten av biologisk mångfald och spridningen av miljögifter, som bekämpningsmedel i jordbruket och PFAS, förvärrar våra miljöutmaningar. Arter och naturområden försvinner i en alarmerande takt. Dessa sammanlänkade kriser kräver ytterligare snabba och ambitiösa åtgärder från EU.

Men nu gror ett växande politiskt motstånd mot ytterligare miljölagstiftning runtom i Europa. Den konservativa gruppen i Europaparlamentet har föreslagit en paus i den gröna given, flera av EU:s medlemsstater tvekar att prioritera miljöfrågor och i Sverige har Sverigedemokraterna sagt att de vill riva upp beslut kring EU:s klimatpaket Fit for 55. De högernationalistiska grupperna i EU-parlamentet, som vill tvärbromsa miljöpolitiken, förutspås växa kraftigt i EU-valet.

ANNONS

Den 9 juni kommer din röst att vara med och avgöra vår gemensamma framtid. Använd den.

Trollhättans Naturskyddsförening

ANNONS