Är mot Tidöavtalet och främlingsfientlig politik

De mänskliga rättigheterna skyddar inte om de inte tillämpas, menar signaturen.

ANNONS

Många vill att integrationen ska förbättras och samhället ska bli mer inkluderande. Men i Tidöavtalet presenterar regeringen inget sådant, bara en serie förslag för att ytterligare skärpa den flyktingpolitik som redan inskränker humanitära rättigheter.

De mänskliga rättigheterna skyddar inte om de inte tillämpas. Sverige borde stå upp för de mänskliga rättigheterna. Nu har vi en regering som försöker urholka dem. Vi vet att förslagen i Tidöavtalet är reella och skrämmande för många.

I Tidöavtalet har angreppen på asylsökande och flyktingar blivit självändamål. Vi ser ingen förklaring till att regeringen vill splittra fler familjer, återkalla uppehållstillstånd och utvisa människor som redan fått skydd - bara för att det kanske går. Nu pratar vi inte om kriminella. I Sverige studerar, arbetar och bidrar - ja, det gör ju faktiskt de allra flesta, många i branscher där behoven är enorma. Att ändå vilja bli av med så många som möjligt är inget annat än främlingsfientlighet.

ANNONS

Många asylsökande och utvisningshotade som inte har någonstans att återvända till lever redan idag långt under existensminimum. De är utlämnade åt samvetslösa arbetsgivare och annan kriminalitet, om de inte får stöd i civilsamhället.

Vi protesterar mot Tidöavtalet och regeringens politik som kommer att skapa ytterligare stora grupper papperslösa som hålls utanför vårt samhälle.

Samtidigt lovar vi att fortsätta ta vårt ansvar och göra vårt bästa för att skydda dem som behöver skydd och är utan papper samt ställa upp för vårt gemensamma samhälle där staten sviker.

IMÄI (Ingen människa är illegal) Trollhättan/Vänersborg

ANNONS