Är vi bortglömda i Prässebo och Nygård?

Här kan, precis som i övriga ytterområden, finnas behov av service och området har ju även potential att växa, menar signaturen.

ANNONS

I en enkät som Alekuriren ställde före valet tillfrågades de olika partierna, var ska Lilla Edet växa? Moderaterna svarar Lödöse och Ström, socialdemokraterna och övriga håller med och svarar samma. Särskilt pekas på området kring tågstationen i södra Lödöse. Endast Liberalerna ändrar något på detta och föreslår även Göta. Medan KD endast nämner Lilla Edet och Vänstern inte pekar ut något särskilt område.

Men, var finns Prässebo och Nygård?

Här kan, precis som i övriga ytterområden, finnas behov av service och området har ju även potential att växa, om rätt förutsättningar gives. Är vi bortglömda?

Nygårdsbo

ANNONS