Är vi timanställda inget värda?

Jag arbetar inom vård- och omsorg, anställd av bemanningen i Trollhättan och har så varit största delen av 2020 och är fortfarande. Replik Som vanligt bara massa ord, 26 januari.

ANNONS
|

Jag går på timmar vilket innebär att jag mycket sällan vet om jag ska arbeta mer än en par dagar i förväg, ändå har jag arbetat 80–90 procent.

Vården är beroende av sina vikarier i allmänhet och nu i coronatider i synnerhet när så väl ordinarie personal som vårdtagare varit sjuka.

Ständigt hör man hur viktiga vi är från alla håll och det är ju bra, men det känns faktiskt som tomma ord. Inte ens en julklapp fick vi från kommunen, vilket är så dåligt. Jag har arbetat mer än många av de ordinarie, till sämre lön och utan att kunna planera ens en vecka framåt,

ANNONS

Har en tonåring som arbetar några timmar/vecka i ett av de kommunägda bolagen och hon har en chef som gav alla anställda en julklapp, en chef som visar uppskattning. Hon blev positivt förvånad och jag med. Julklappen gagnar dessutom våra affärer och restauranger i city som verkligen behöver alla kunder de kan få nu.

Så till enhetschefen på bemanningen, verksamhetschefen på vård- och omsorg och till kommundirektören ställer jag frågan – när får vi timanställda vår julklapp?

Om ni inte anser att vi är värda någon skulle jag vilja att ni skriftligen förklarar varför.

Snacka går ju

Svar direkt:

Vi har ett stort antal timavlönade som gör ett mycket gott jobb i organisationen. Många av dem arbetar i olika omfattning i olika tidsperioder vilket gör det svårare att enhetligt administrera julklapp till hela den gruppen.

Det betyder inte att vi inte uppskattar våra tim­avlönade. Vi tycker att samtliga timavlönade har tillfört ett jättestort värde för organisationen och utfört ett väldigt viktigt arbete under pandemin.

Elisabeth Funck,

personalchef, Trollhättans stad

ANNONS