Legalisering av cannabis
Att staten tjänar pengar på droger är inget skäl att legalisera dom. Nya rapporter visar på stora negativa problem för samhället, menar SD-politikern Tony Brantberg. Bild: Markus Schreiber

Att legalisera cannabis ger stora negativa problem

Att staten tjänar pengar på droger är inget skäl att legalisera dom. Nya rapporter visar på stora negativa problem för samhället, menar SD-politikern Tony Brantberg.

ANNONS
|

Replik på: ”Hur kriminalisering av konsumtion av cannabis skulle skydda barn är en gåta

När jag läser Johan Svensson insändare om legalisering av cannabis undrar jag över hur man kan misstolka utvecklingen efter legalisering av droger i olika länder så grovt. Johan Svensson ser Kanada som ett föredöme, men hans tolkning är totalt fel mot de rapporter som lagts fram under dom senaste åren.

FN-organet INCB har i sin årsrapport 2022 visat att de länder och delstater som legaliserat inte tycks ha nått sina mål. Barn och ungdomar har inte skyddats mot cannabis och illegala element fortsätter att operera, med de konsekvenser som där följer. En rapport som släpptes i juni av Narkotikapolitiskt center ”Från löften till verklighet” så har problemen ökat i Kanada. Brukandet har ökat med 25% och fler använder det oftare. Staffan Hübinette skriver:

ANNONS

"Det är nu fem år sedan legaliseringen infördes i Kanada. Han visar att det har blivit fler som använder och fler som använder ofta – med ett undantag, skolelever. Dessa har en fortsatt en hög konsumtion, trots att målet med politiken var att skydda dem. Allt fler barn råkar även ut för akut cannabisförgiftning, då cannabis finns tillgängliga i hemmen. Legaliseringen tycks inte ha skyddat barnen utan istället skapat en efterfrågan på fler och nya produkter, som en cannabisindustri villigt gör sitt bästa att utveckla och normalisera.”.

Vad som hänt är att priset har sjunkit lika i både den legala och illegala handeln, kriminellas inkomster inte minskat. Polisens kostnader för drogproblem har inte minskat. THC halten i cannabis har också under åren ökat som givit och allvarligare skadeverkningar. Akutvård av barn 0–11 år som exponerats för cannabis till exempel cannabisgodis har ökat dramatiskt liksom inläggning för olika vårdinsatser i alla åldrar. Trafikolyckor har ökat i takt med ökad användning på grund av drogpåverkad bilkörning. Gängvåldet och dom grova brotten har ökat. Ingen har dött av överdos av cannabis, men relaterade dödsorsaker ligger dödligen 17 gånger högre än för alkohol i gruppen 16–29 år för att ta ett exempel. Portugal som liberaliserade sin narkotikalagstiftning år 2000 har nu sett den dom första årens "positiva" trend vända där antalet narkotikabrukare nu fördubblats och problemen med det öppna droganvändandet har ökat.

ANNONS

Att staten tjänar pengar på droger är inget skäl att legalisera dom. Nya rapporter visar på stora negativa problem för samhället. Sen undrar jag hur ska regelverket för bilkörning se ut? Vilka regler ska gälla på arbetsplatser?

Tony Brantberg

Sverigedemokraterna, Trollhättan

ANNONS