Själva fundamenten som vårt samhälle vilar på utgörs av en överordnad kultur med värderingar som är sprungna ur kristendomen, menar signaturen ”J”.
Själva fundamenten som vårt samhälle vilar på utgörs av en överordnad kultur med värderingar som är sprungna ur kristendomen, menar signaturen ”J”. Bild: Håkon Mosvold Larsen

Att medvetet misstolka våra värderingar är djupt oetiskt

Själva fundamenten som vårt samhälle vilar på utgörs av en överordnad kultur med värderingar som är sprungna ur kristendomen, menar signaturen ”J”.

ANNONS
|

Replik på: ”Håller KD på att förvandlas till ett SD ”light”?

Att medvetet misstolka något så grundläggande som våra värderingar är djupt oetiskt.

Lägger man därtill din högst oseriösa guilt-by-association-parallell till populistpartiet SD och det dråpliga försöket att med hjälp av EU-stadgarna legitimera din insändare blir det svårt att ta dig på allvar.

Det råder givetvis religionsfrihet i Sverige, det är inte det värderingar handlar om.

Det ändrar dock inte på det faktum att själva fundamenten som vårt samhälle vilar på utgörs av en överordnad kultur med värderingar som är sprungna ur kristendomen. Värderingar som under åren utvecklats och kommit att få en säregna präglar, svenska sådana.

ANNONS

Just för dess historiska betydelse har kristendomen således också kommit att få en religiös särställning i landet. Det är inte en åsikt, det är fakta.

Uppehälle i Sverige innebär givetvis rättigheter men också skyldigheter. En av dem är att anamma grundläggande och icke-valbara värderingar vilka är ett måste för att kunna vara en del av en fungerande samhällsgemenskap. Det går inte att leva efter devisen att alla värderingar är lika eller att skillnaderna på sin höjd är marginella, det vore att fara med osanning.

Att värna människans frihet och okränkbara värde, att tycka, tänka och handla annorlunda i jämförelse med andra är lysande exempel på svenska värderingar som är högst unika i sin utformning.

Faktum är att de är så pass unika att Sverige i internationella värderingsstudier är ett av länderna som utmärker sig allra tydligast.

Vi svenskar har alltså de mest atypiska och avvikande värderingarna av alla.

Sverige uppvisar högs­ta nivåer i studier för de emancipativa frihetsvärdena och näst högst nivå när det gäller sekulära värden.

Under de decennier som studierna har gjorts har också den gemensamma uppfattningen om frihetsvärdena stärkts. Ingen annan befolkning visar längre avstånd till de två dimensionernas mitt. Den svenska profilen delas av, men är inte lika utmärkande i, länder som Danmark och Norge.

ANNONS

Att då förneka själva existensen av det som utmärker oss är inte bara fel, det är direkt farligt.

Något som blivit smärtsamt uppenbart när en femtedel av Sveriges unga nu tvingas leva under hederkultursnormer, att parallellsamhällen tillåtits frodas och att gängkriminaliteten ökat explosionsartat.

J

ANNONS