Avdelning 67 psykiatri på Näl är fortfarande inte fullbemannad?

I ett till synes desperat försök har sektionsledningen försökt att locka sjuksköterskor från andra psykavdelningar, menar signaturen.

ANNONS
|

Den 1 november skulle avdelning 67 vara fullbemannad enligt NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Björn Järbur. Det blev inte så och avdelningen är fortfarande kraftigt underbemannad. Frågan är hur den ska kunna hålla öppet framöver. I ett till synes desperat försök har sektionsledningen försökt att locka sjuksköterskor från andra psykavdelningar och öppenvård att jobba på avdelning 67 under ett halvårs tid med ett lönetillägg på 6000-8000 kronor i månaden. Sektionsledningen har genom detta försökt jämna ut bemanningen bland öppenvård och psykavdelningar, vilket är anmärkningsvärt då alla avdelningar och öppenvård brottas med underbemanning. På så sätt blir ännu fler avdelningar och öppenvårdsmottagningar sämre fungerande när underbemanningen utjämnas.

ANNONS

Mitt förtroende för verksamhetschef, sektionsledning och sjukhusledning är förbrukat. Det existerar inget riktigt engagemang och åtgärder från deras sida som skulle kunna ge den betydande effekt som krävs för att öka sjuksköterskebemanningen och skapa fler vårdplatser. I stället omfördelas det lilla antal medarbetare som finns och alla problem med dålig arbetsmiljö och bristande patientsäkerhet kvarstår. Det är bara tomma ord om att det görs mycket för att öka sjuksköterskebemanningen och sjukhusdirektör Björn Järbur är fullständigt nonchalant när han säger att det inte är sjukvården det är fel på när det gäller bristen på sjuksköterskor. Om sektionsledning, verksamhetsledning och sjukhusledning på riktigt skulle vara måna om sina medarbetares bästa samt vilja ha fler händer i vården i syfte att generera bättre vård och arbetsmiljö, då skulle de bland annat ha erbjudit lönetillägget till nyanställda och sluta köra slut på oss som redan jobbar.

Psykiatrin inom NU-sjukvården förtjänar en bättre ledning som på riktigt vidtar adekvata och effektfulla åtgärder för att komma till rätta med sjuksköterskebristen inom psykiatrin.

Besviken anställd

Svar direkt:

Självklart är vi också bekymrade över svårigheterna som vi har att hålla vårdplatser öppna inom psykiatrin och att rekrytera nya medarbetare. Vi är psykiatrisjuksköterskor i grunden och vet av egen erfarenhet hur starkt man som vårdpersonal känner för sina patienter och kolleger. Vi kan försäkra dig att vi har kvar engagemanget och gör allt vi kan för att hitta bra lösningar, som har både patienternas och medarbetarnas bästa för ögonen.

ANNONS

Tyvärr har psykiatrin, liksom många andra delar av vården, svårt att rekrytera medarbetare. Inte minst gäller det sjuksköterskor som vill arbeta inom dygnetruntvården. Trots att vi som en del av Västra Götalandsregionen i år gjort lönesatsningar av sällan skådat slag på just den personalkategorin, återstår fortfarande utmaningar som vi behöver komma till rätta med.

Det är fantastiskt att se hur personalen från såväl andra vårdavdelningar i slutenvården som öppenvården hjälpt varandra i denna svåra situation som uppstått på avdelning 67. Samtidigt är vi väl medvetna om att det handlar om tillfälliga lösningar. Därför arbetar vi parallellt både med att skapa stabilitet som håller över tid och med olika rekryteringsinsatser så att vi kan bli fler. Ett par exempel på aktiviteter där vi tar chansen att berätta om vår verksamhet är NU-sjukvårdens jobbevent och vårt eget instagramkonto @vuxenpsykiatri_nusjukvarden. Även om antalet sökande inte är stort till våra lediga tjänster, har vi nu glädjande nog nya medarbetare på väg in.

Det vore fel av oss att ge något exakt datum för när vi tror att vi löst de svårigheter vi har. Men det vi kan ge dig redan idag är ett löfte om att vi oförtrutet kommer att fortsätta det intensiva arbete som pågår, så att vi kan erbjuda våra patienter god vård med hög patientsäkerhet och våra medarbetare en god arbetsmiljö.

ANNONS

Viktoria Skeie

Verksamhetschef, vuxenpsykiatri

Rose-Marie Sandberg

Områdeschef, område III

NU-sjukvården

ANNONS