Sandstrand i Antalya i Turkiet.
Sandstrand i Antalya i Turkiet. Bild: Anders Wiklund/TT

Bara 13 procent av världens länder är demokratier!

Länder som enbart har allmänna val benämns ”autokratier” som Ryssland, Polen, Ungern, Turkiet och Indien med flera, menar skribenten.

ANNONS
|

Den 24 oktober invigdes en utställning på Världskulturmuseet i Göteborg: ”Demokrati finns inte – vi gör den!”. Utställningen handlar om nödvändigheten av engagemang för demokratins bevarande och utveckling och pågår tills vidare. Den är framtagen tillsammans med en avdelning på Göteborgs Universitet som bevakar demokratins tillstånd i världen och det är som förstås av rubriken inte gott. Detta trots fördelarna med demokrati: Utbildningsnivå och ekonomisk tillväxt är bättre, folkhälsan är bättre, klimatpolitiken är starkare och risken för konflikter och krig minskar.

Den demokrati man utgår ifrån är av typen den svenska, det vill säga med allmänna och fria val liksom grundlagsstadgade fri- och rättigheter som förenings-, tryck- och yttrandefrihet. Länder som enbart har allmänna val benämns ”autokratier” som Ryssland, Polen, Ungern, Turkiet och Indien med flera. Autokratierna är nu fler än demokratierna och 70 procent av jordens befolkning lever nu i icke-demokratier. För bara tio år sedan levde hälften av jordens befolkning i demokratier.

ANNONS

Förändringen från demokratier till autokratier äger rum gradvis genom att demokratierna avvecklas inifrån, alltså inte via statskupp eller liknande. Det vanliga är att demokratiskt valda partier och ledare inifrån underminerar demokratin vilket gör processen svår att lägga märke till. Det är för de flesta inte heller okänt att polariseringen och spridandet av falsk information ökar, vanligtvis via sociala medier och vilket gynnar autokratiseringen.

Den vanligaste strategin är att man ställer grupper mot varandra; ”de” utmålas som ett hot mot ”oss” eller mot landet; mot traditionella levnadsmönster. Utställningen redovisar att under de senaste tio åren har 40 länder upplevt den typen av inre motsättningar som resulterat i våldsinslag och utvecklingen drivs alltid av starka ledare.

Den 16 november röstade den svenska riksdagen igenom en grundlagsändring i form av inskränkningar i Tryck- och Yttrandefrihetslagen. Detta innebär att journalister som bevakar och granskar internationella förhållanden kan åtalas för brott i form av utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift. Avvecklingen av demokratin börjar alltid någonstans och kanske har den i Sverige börjat så här? Att publicera uppgifter som kan skada Sveriges relation till Turkiet kan från och med nu vara straffbart, tala om timing. (SD) har i riksdagen flera gånger föreslagit att Världskulturmuseet ska läggas ner.

ANNONS

Sören Lindmark

ANNONS