öxnereds skola
Jag vill nu uttrycka mitt stora tack och min beundran för det i mitt tycke fantastiska arbete lärare och övrig personal utfört, uttrycker Göran Hermansson. Bild: Andreas Olsson

Barn och barnbarn har fått en fin start i Öxnereds skola!

När jag nu för sista gången får närvara vid skolavslutningen blir det med glädje och tacksamhet blandad med saknad och lite vemod, uttrycker Göran Hermansson.

ANNONS
|

Nu är det snart skolavslutning. Det har gått 42 år sedan jag hade min första kontakt med Öxnereds skola. Då 1982 började mina barn förskolan. Nu lämnar mitt yngsta barnbarn denna skola för att gå vidare i livet. Två barn och tre barnbarn har fått sina grundläggande kunskaper om vårt komplicerade samhälle av denna institution.

Jag vill nu uttrycka mitt stora tack och min beundran för det i mitt tycke fantastiska arbete lärare och övrig personal utfört. Skolan har utifrån en egen stark identitet och kompetens gett mina barn och barnbarn en fin start i livet. Ett Sverige när det är som bäst. En meningsfullare uppgift än denna har jag svårt att föreställa mig. Att få ge det uppväxande släktet en stabil och säker grund att stå på är den finaste gåva samhället kan ge.

ANNONS

När jag nu för sista gången får närvara vid skolavslutningen blir det med glädje och tacksamhet blandad med saknad och lite vemod. Tack än en gång fina Öxnereds skola!

Göran Hermansson

ANNONS