"Bedrövade föräldrar” delar bilden om Sjuntorpskolan

Skolan kan självklart juridiskt inte ansvara för händelsen som skedde utanför discot på kvällstid. Det har vi förståelse för lagligt, menar signaturen.

ANNONS

Det är med stor fasa, förargelse och sorg vi läser TTELAs artiklar om Sjuntorpskolan! Vi är många som delar den bild som det vittnats om.

Skolan kan självklart juridiskt inte ansvara för händelsen som skedde utanför discot på kvällstid. Det har vi förståelse för lagligt. Men efter att ha läst vittnesmålen och också nu tagit del av de hädelser som finns rapporterade i stadens diarium så är det uppenbart att händelsen är en konsekvens av skolledningens och rektorns misslyckanden att ta tag i den mobbning och kultur som finns på skolan.

Skolchefen Anna Brandén säger att de haft kännedom om att det är en hård social miljö på skolan. Och vi förutsätter att hon som chef, med Sjuntorpskolan som ansvarsområde, tar del av alla händelserapporter, kränkningsanmälningar och skolinspektionsärenden som kommer upp.

ANNONS

På skolverkets webbsida står att läsa:

"Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö". Att det är "ytterst rektorns ansvar att skapa trygghet och studiero" och att "Rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever garanteras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero."

Som föräldrar finns det många frågor som vi vill ha svar på.

1) Med alla inkomna anmälningar till olika instanser - varför har förvaltningen inte agerat tidigare när det är uppenbart att se att skolans ledning, med rektor och elevhälsoteam, under en mycket lång tid inte har lyckats med sitt uppdrag att skapa en trygg arbetsmiljö med studiero utan mobbning för barnen på skolan?

2) Anser Anna Brandén att rektorn för mellan- och högstadiet har klarat sitt uppdrag och har fortsatt förtroende?

3) Anser förvaltning att rektor ska få ha kvar sitt uppdrag trots uppenbara misslyckanden som till slut lett till så här allvarliga konsekvenser?

4) Vad är planen för att säkerställa att trygghet och studiero råder på skolan samt att mobbning förhindras framöver? Vad kommer ni att göra annorlunda för att detta ska ske? Dessa frågor vill vi ha svar på omgående!

En grupp bedrövade föräldrar

Svar direkt:

ANNONS

Elevhälsoarbetet och arbetet för ökad trygghet och studiero är en ständigt pågående process. Bäst effekt uppnår vi när skola, elever och vårdnadshavare gör jobbet tillsammans i dialog och samverkan. Detta gäller på Sjuntorpskolan precis som på alla andra skolor. Utbildningsförvaltningen har riktat särskilda insatser till Sjuntorpskolan och elevhälsoarbetet där.

Det handlar om åtgärder både på övergripande skolnivå för att stärka det lokala elevhälsoarbetet, och om stödinsatser till enskilda elever. Ni som vårdnadshavare är en viktig resurs i arbetet och ni är välkomna att kontakta ert barns mentor om ni har frågor eller vill veta mer om hur Sjuntorpskolans lokala elevhälsoarbete planeras och bedrivs. När det gäller enskilda elever och medarbetare är det ingenting vi kommenterar i media.

Anna Brandén,

Verksamhetschef grundskola, Utbildningsförvaltningen, Trollhättans stad

ANNONS