Föräldraföreningarna i Hjärtum, Nygård och Västerlanda vill att fullmäktigeledamöterna i Lilla Edet röstar för att behålla byskolorna.
Föräldraföreningarna i Hjärtum, Nygård och Västerlanda vill att fullmäktigeledamöterna i Lilla Edet röstar för att behålla byskolorna.

Beslutet om byskolorna angår hela Lilla Edets kommun!

Varför skall kommunen stänga väl fungerande skolor i byar som växer så det knakar trots att bildningsförvaltningens kalkyl visar att det inte innebär någon extrakostnad att ha dem kvar?

ANNONS

Inför beslutet om byskolorna i dag, onsdag 11 januari, vill Föräldraföreningarna i Västerlanda, Hjärtum och Nygård uppmärksamma fullmäktigeledamöterna i Lilla Edet om de senaste befolkningsprognoserna som visar på en väsentligt mycket större elevökning än de siffror som tidigare använts i debatten.

l Över 200 nya elever i lågstadieåldern totalt i kommunen fram till 2020.

l I Västerlanda ökar antalet 6-9 åringarna med 30 procent och i Hjärtum och Nygård med cirka 20 procent fram till 2020.

Notera att siffrorna för nyanlända inte är inräknade i elevprognoserna. In och utflyttning antas heller inte ge någon effekt på den demografiska fördelningen. Det innebär att effekterna av att till exempel äldre människor som flyttar från sin villa och lämnar plats åt en barnfamilj inte räknas in i prognoserna. Med tanke på att detta är en mycket tydlig trend på landsbygden just nu kan man alltså utgå från att ökningen av antalet elever i realiteten är ännu större.

ANNONS

Ni politiker som väljer att rösta för att stänga byskolorna på onsdag, tar ett mycket stort ansvar för att se till att lösa den akuta platsbristen som kommer att uppstå i kommunens skolor de närmsta åren. Ni måste inse att frågan byskolorna inte längre är en angelägenhet endast för befolkningen på landsbygden – utan det handlar om möjligheten att tillhandahålla tillräckligt stora och ändamålsenliga lokaler även för eleverna i tätorterna.

Man överväger redan nu att utnyttja pedagogikrummen på Ström till reguljär undervisning av utrymmesskäl. Och i Fuxerna fanns det inte tillräckligt med plats för att ta emot mellanstadieeleverna från Ryrsjön, vilket var ett av de förslag som bildningsförvaltningen tog fram som ett alternativ till att bygga ut förskolan i Ryrsjön.

Vart skall alla elever ta vägen har ni tänkt? Varför skall kommunen stänga väl fungerande skolor i byar som växer så det knakar trots att bildningsförvaltningens kalkyl visar att det inte innebär någon extrakostnad att ha dem kvar? Hur skall det gå att få fram pengar för till- och ombyggnationer av de centrala skolorna med tanke på kommunens extremt skrala ekonomi? Skall vi låna ännu mer pengar? Hur tänker ni…?

Vi skulle också vilja uppmana kommunens politiker att reflektera över de mycket konkreta och genomgripande utvecklingsförslag som den parlamentariska landsbygdskommittén just lagt fram. Förslag som samtliga riksdagspartier ställt sig bakom och som bland annat riktar in sig på att behålla kommunal service även utanför tätorterna.

ANNONS
ANNONS