Birger Sjöberggymnasiet - en skymf för våra gymnasister

Vad gör skolledningen - sitter de och hänger kan man fråga sig? menar signaturen.

ANNONS
|

Hela två månader har gått sedan terminsstart och inga scheman är ännu lagda på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg. Vad gör skolledningen - sitter de och hänger kan man fråga sig? Söks det vikarier med mera. Hanteringen tyder på inkompetens. Hur kommer dessa gymnasieelever att kunna kompensera kunskapsbortfall och dylikt.

Vidare så räcker maten inte till för de elever som på grund av skolarbete kommer senare till matsalen - detta sker en gång per vecka. Som anhöriga undrar vi också vad ansvariga politiker gör i denna situation - borde inte dessa agera. Hur utkrävs ansvar för den uppkomna situationen undrar vi också?

ANNONS

Upprörda morföräldrar

Svar direkt:

Ansvariga på Birger Sjöberggymnasiet har avböjt att besvara insändaren. Insändarredaktionen.

ANNONS