Bra att problematiken vädras på många olika nivåer

Sen kvarstår mycket av grundproblemen: Bristen på sjuksköterskor och en fastare läkarbemanning som är fysiskt på plats, menar skribenten.

ANNONS
|

Replik på ”Avdelning 67 psykiatri på Näl fortfarande inte fullbemannad?”.

Intressant att följa aktiviteterna kring NU-sjukvårdens vuxenpsykiatri. Nu kommer inlägg från patienter (oroa er inte vi tar hand om dem som behöver vård), vårdpersonal (mest sjuksköterskor?), huvudskyddsombud och även klinikledningen. Det är väl bara sektionscheferna och läkargruppen som saknas och kanske lite regionpolitiker (SU fick ris från IVO). Att problematiken nu vädras på många olika nivåer kan nog leda verksamheten framåt på sikt. Sen kvarstår mycket av grundproblemen: Bristen på sjuksköterskor och en fastare läkarbemanning som är fysiskt på plats.

Oron över beordring (som är lagligt men absolut inte befrämjar arbetsmiljö). Mängden tvångsvårdsförfrågningar som stiger i rask takt sedan några år (oklart då den riktigt svåra psykiatriska sjukligheten är relativt stabil över tid men kompliceras av ökande droganvändning). Bristen på vårdplatser och de undanträngningseffekter som finns inom allmänpsykiatrin på grund av ett ökande antal rättspsykiatriska patienter med sjukhusbehov. Om jag har korrekt information så är även till exempel neurologin (akut stroke med mera också i liknande situation gällande öppna vårdplatser). NU-sjukvården från golv till tak har ett och annat att fundera över men att vi löser det som är absolut nödvändigt (psykiatrins hjärtinfarkter ska ingen behöva oroa sig över).

ANNONS

Per Persson

ANNONS