barnskötare låglön
Idag 8 mars är det internationella kvinnodagen en dag som än idag behövs – vilket betyder att vårt samhälle ännu inte nått jämställdhet, menar debattörer. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Bristen på jämställdhet är påtaglig – ojämställdheten är ett faktum

Vi ser bristen på jämställdhet i villkor, arbetsmiljö och scheman hos medlemmarna i Kommunal, menar debattörer.

ANNONS

Idag 8 mars är det internationella kvinnodagen en dag som än idag behövs – vilket betyder att vårt samhälle ännu inte nått jämställdhet. Vi ser bristen på jämställdhet i villkor, arbetsmiljö och scheman hos medlemmarna i Kommunal.

Kommunal organiserar många olika yrkesgrupper inom vård och omsorg, barnskötare, undersköterskor, vårdbiträden, stödassistenter är några av dem. I dessa yrken arbetar främst kvinnor. Som Kommunalare kan man inte säga att vi är jämställda på svensk arbetsmarknad. Det visar sig både när det gäller lön och anställningsvillkor. En av tre kvinnor är idag visstidsanställda i våra yrken och många arbetar deltid. Lönerna är lägre än i de mansdominerade yrkena trots att kraven på kompetens, styrka och uthållighet är minst lika stor i välfärdsyrkena som i de mansdominerade yrkena, till och med mer i vissa fall om man tittar på den psykosociala stress en kvinna många gånger utsätts för. Men trots att vi larmar och påvisar våra många gånger ansträngda arbetsvillkor händer alldeles för lite.

ANNONS

Internationella kvinnodagen är ett tillfälle att beskriva de framgångar som har åstadkommits för att ha nått dit där vi befinner oss idag, samtidigt som dagen påminner oss om vad som återstår för att uppnå verklig jämställdhet mellan könen.

Jämställdhet är en nödvändig förutsättning för ett välmående och fungerande samhälle. I Sverige ska kvinnor och män ha likvärdig makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhetspolitiken handlar om frågor som makt, inflytande, hälsa, utbildning, ekonomi, arbetsvillkor och mäns våld mot kvinnor.

I Sverige tjänar man i genomsnitt som arbetande i ett kvinnodominerat arbete 3700 kronor mindre i månaden än vad man gör i ett jämförbart mansdominerat arbete. Räknar man ut detta på ett år blir resultatet 44 000 kronor. Vi anser att sådana orättvisor baserat på kön inte ska få förekomma i Sverige år 2024. Det måste rättas till så att Sverige blir det moderna föregångsland som vi vill påstå att vi är.

Teresia Andersson

Ordförande Kommunal Vänersborg

Fredrik Rydell

Ordförande Kommunal Lilla Edet/Trollhättan

ANNONS