NU-sjukvården, budgeten 2024
Det ska bland annat stängas ner två ambulanser nattetid, minskas antalet nettoårsarbetare med 213 stycken, menar skribenten. Bild: Kevin Nirs

Budgetförslag för 2024: Hotar vården i NU-sjukvården

Budgeten innebär en fullkomligt hänsynslös dränering av sjukvården med en kraftigt försämrad vård som påföljd, menar sjuksköterskan Patrik Thorenius.

ANNONS
|

NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Björn Järbur har valt lägga ett skandalöst förslag på budget för NU-sjukvården år 2024 som NU-sjukvårdens politiska styrelse ska besluta om den 30 november. Budgeten innebär en fullkomligt hänsynslös dränering av sjukvården med en kraftigt försämrad vård som påföljd.

Det ska bland annat stängas ner två ambulanser nattetid, minskas antalet nettoårsarbetare med 213 stycken, skäras ner på antalet läkare samt flyttas två optimalt hälsofrämjande psykosavdelningar på Brinkåsen till Näl och samtidigt dras ner på tio vårdplatser. Som patient kommer du inte kunna förvänta dig att du får den vård du behöver.

Något jag reagerar extra starkt över är just flytten av två psykosavdelningar från Brinkåsen till Näl och att det samtidigt dras ner på tio vårdplatser. Björn Järbur säger att det skapar robustare psykiatri och att det blir bättre för psykiatrin. Det är en ekvation som inte går ihop. Även om en flytt skulle kunna tänkas förstärka bemanningen på Näl är det patienter som blir lidande och inte får den vård de behöver samt personal som får gå på knäna när antalet vårdplatser samtidigt minskas.

ANNONS

Ett mer effektiviserat arbete med att öka sjuksköterskebemanningen för att hålla vårdplatser öppna måste initieras och det finns förutsättningar för detta. VGR redovisade år 2022 ett positivt resultat på 1591 miljoner kronor. Detta har möjliggjort en underfinansiering av budgeten i NU-sjukvården år 2023 och även för kommande budget år 2024. Det finns ekonomiska medel att tillgå, men man måste samtidigt möta den tillfälliga och kraftiga ökningen av pensionskostnaderna.

För att snabbare få en budget i balans och kunna möta framtidens ökade vårdbehov är det nödvändigt att höja patientavgifterna och regionskatten. Jag hoppas och tror att många regioninvånare har förståelse för detta i spår av inflation och ökade omkostnader för sjukvården.

Jag vill vara tydlig med att om RödGrön Ledning i NU-sjukvården väljer att rösta för Björn Järburs förslag på budget kommer jag inte ha något fortsatt förtroende för att de vill skapa en bättre sjukvård för alla. De sviker vårdpersonal och patienter om de bestämmer sig för att dra ner på vårdplatser inom psykiatrin och minska på antalet vårdpersonal.

Jag hoppas och tror på att RödGrön Ledning i NU-sjukvården tänker som jag och väljer att agera förnuftigt genom att avslå den föreslagna budgeten för år 2024!

NU-sjukvården behöver en budget som har medarbetarnas och patienternas bästa för ögonen!

ANNONS

Patrik Thorenius

sjuksköterska NU-sjukvården

LÄS MER:Förslaget: Färre vårdplatser och ingen vuxenpsykiatri på Brinkåsen

Svar direkt:

Patrik Thorenius och jag har pratat om vårdens förutsättningar flera gånger både direkt och via media. Från början är det nog viktigt att klara ut att vi har olika roller och ansvar och därmed också ser saker från skilda utgångspunkter.

Som chefstjänsteman i en politisk styrd organisation i Sverige vars statsskick bygger på representativ demokrati är det för mig självklart att utgå från politiskt fattade beslut. Om man inte gillar de beslut som politiken fattar så har varje svensk chansen en gång vart fjärde år att välja andra politiker. Våra valda politiker gör sitt yttersta för att hitta balansen mellan hur mycket skatt man kan ta ut från invånarna och vilken service skatteintäkterna räcker till. Som en konsekvens av 90-talskrisen skärptes kommunallagen så att kommuner och regioner inte längre lagligt kan gå med underskott. Som sjukhusdirektör, tillsammans med sjukhusledningen, är det vårt ansvar att prioritera mellan alla olika patientgrupper och deras olika behov. Det finns ingen annan tydlig beslutsnivå som hjälper oss med detta.

Ingen har säkert missat att vi har krig i Europa och precis har gått igenom en pandemi. Ekonomiskt har detta lett till en hög inflation och kraftigt ökade kostnader samtidigt som intäkterna inte alls ökat i samma takt. För mig som sjukhusdirektör ställer det krav på att prioritera och effektivisera för att klara ett så stort hälso- och sjukvårdsuppdrag som möjligt givet de 5,9 miljarder som vi kan driva verksamhet för 2024. För att driva verksamheten på samma sätt som 2023 saknas cirka 450 miljoner kronor. Detta medför att verksamheten inte kan fortsätta som vanligt.

ANNONS

När man hamnar i förändring kan man se på det på flera olika sätt. Antingen kan man utgå från allt bra och bygga vidare på det för att skapa nya förutsättningar och metoder. Alternativt ser man alla svårigheter och använder de som utgångspunkt för att förändring inte är möjlig. Jag är optimist och jag vet från både svenska och internationella undersökningar, gjorda av bland annat OECD, att det finns stora möjligheter att behålla en högkvalitativ vård med 20-30 procent mindre resurser. Den stora svårigheten är att det kräver förändrade arbetsformer, respekt för varandra och en kultur som premierar samarbete över organisations- och professionsgränser. Där har vi långt kvar att gå.

När det gäller förändringen inom vuxenpsykiatrin inför 2024 så vilar den på noggranna överväganden inom verksamhetsområdet. Förändringen inom psykiatrin har vi planerat sedan länge den finns med i lokalbehovsplanen. Syftet är att skapa en robustare vuxenpsykiatri på en plats. Det är bättre för patienterna med psykiatriakuten och alla vårdavdelningarna på samma sjukhus. En överföring av verksamhet kommer också att ske till öppenvården vilket stämmer överens med den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin. Även efter en minskning med tio platser för heldygnsvård kommer vi ha betydligt fler platser jämfört med SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, och SKAS, Skaraborgs sjukhus, per invånare som kommit längre i moderniseringen av psykiatrin.

ANNONS

Ska den förändring vi nu har framför oss bli bra är det viktigt att alla vi som är verksamma inom NU-sjukvården både är beredda att förändra våra beteenden men också kompromissa med gamla sanningar.

Björn Järbur

Sjukhusdirektör, NU-sjukvården

comments

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS