Slussområdet , Skoftebyn , Dalahöjdsvägen , bostäder som klarar sig när nya slussar byggs i norra alternativet
Ställ inte invånarna mot varandra utan bygg i befintliga alternativet där vattenvägen redan finns, menar signaturen ”För Trollhättan”. Bild: STEFAN BENNHAGE

Bygg där vattenvägen redan finns – billigaste alternativet

Jag passerar älven/kanalen dagligen och är redan nu trött på broöppningar med ibland kilometer långa köer som följd, menar signaturen ”För Trollhättan”.

ANNONS
|

När det gäller slussfrågan så ställ inte invånarna mot varandra utan bygg i befintliga alternativet där vattenvägen redan finns, då förstörs inte någon del av staden (norra eller södra). Det måste vara överlägset billigast och tar cirka tre år.

Norra alternativet skulle det ta fem år och kosta tre miljarder i verkligheten om man tittar på andra stora projekt som västlänken eller tunneln igenom Hallandsåsen så blir en ”snäll” gissning åtta år och 6 miljarder med avstängningar av Bergskanalen på kanske ett år, vad gör Vänerhamnarna då?

Göteborg brydde sig inte alls när det gällde nya Hisingsbron, för även då gnällde Vänerhamnarna. När den nya slussleden är klar så kommer båtarna att återvända för det bestämmer politikerna som kan göra det fördelaktigt med vattentransport om de vill, marknaden kommer alltid välja det mest fördelaktiga alternativet

ANNONS

Jag passerar älven/kanalen dagligen och är redan nu trött på broöppningar med ibland kilometer långa köer som följd. Jag vet att en del båtar går på natten men det borde fler göra eller ha fasta tider typ 9.30 på morgonen och 19.30 på kvällen samt kanske någon gång mitt på dagen. Aldrig mellan 5.30-9.00 eller mellan 14.30-19.30.

För Trollhättan

ANNONS