Bygg ett fåtal större komplex i Vänersborgs kommun

Skolpolitikerna har föreslagit att skolorna i Mulltorp och Rösebo ska stängas för att spara pengar nästa år. Dessutom måste ytterligare åtgärder genomföras.

ANNONS

Vi kan också tänka oss att stänga Dalboskolan, Frändeskolan samt Brålanda skola.

Det är kärvt läge i Vänersborgs grundskola: Då det till synes är mer eller mindre stora problem hos barn och utbildningsförvaltningen av olika slag så kommer här förslag som kan hjälpa till att öka förtroendet hos kommuninvånarna samt underlätta det dagliga arbetet för de lärare som är i direkt kontakt med eleverna.

Förslag 1) Baserar sig på ett logistiskt tänk, där man utnyttjar idén om specialisering. Bygg ett fåtal större skolkomplex i kommunen, varför ska man då göra detta? Det finns då möjlighet till att frigöra resurser som i sin tur kan användas på ett mer optimalt sätt i det dagliga arbetet för lärare sett till elevkontakter (exempelvis: betyg, bedömning, sociala problem, mentorskap).

ANNONS

Varför och hur ger det den möjligheten?

• Vaktmästeri: Totalt sett färre vaktmästare behövs till en större skola jämfört med flera små då man kan man styra och övervaka ett större system jämfört med flera små.

• Rektorskap: Färre rektorer behövs då vissa arbetsuppgifter är lätta att skala upp beroende på strukturer.

• Specialpedagog: Med större skolkomplex så går det att fördela arbetsuppgifter på ett smart sätt förutsatt att strukturerna är genomtänkta. Man kan anställa världens bästa specialpedagoger, men har man sen en rektor och ledning som inte kan hantera detta på ett bra sätt så spelar det ingen roll.

• Administration: Om man har ett strukturerat tänkande kring administrativa uppgifter såsom exempelvis (analys av betyg, busskort för elever inför APL/Prao) så kan man minska antalet administratörer förutsatt att man kan automatisera så mycket som möjligt (med krav på IT-system). Det är bättre att ha legitimerade lärare än en massa administratörer.

Förslag 2) Bygger delvis på förslag 1, flytta ut administratörerna ur kommunhuset (de antal som går sett till administrativa uppgifter samt grad av automatisering av uppgifter) till skolorna i kommunen. Detta kan då avlasta lärarna i deras vardagliga arbete.

En större skola lockar naturligt till sig fler lärare. Där finns kompetensen, avlastningen och ett bollplank genom ett större lärarkollegium. Det är därför viktigt att varje skola är tillräckligt stor. Ju färre som arbetar på en skola, desto mer avskräckande är det för lärare att ta anställning där.

ANNONS

Två insiktsfulla akademiker

ANNONS