Bygg slussarna på samma ställe

I dagens svenska politiska landskap har det blivit mer vanligt med kompromisser i frågeställningar som tidigare syntes vara omöjliga att lösa.

ANNONS

Resultatet har faktiskt i vissa fall blivit en "bättre lösning än vad som ursprungligen var tänkt". Kanske skulle ett sådant tankesätt även kunna gälla den nu aktuella frågan om byggandet av ny och större slussled i Trollhätte kanal. Låt mig förklara.

I TTELA:s insändardebatt om nödvändigheten att bygga nya och större slussar har det mesta handlat om, livslängden på dagens slussar, Vänersjöfartens framtida godsvolymer, var i geografin den nya slussleden skall dragas, och hur natur- och kulturmiljöerna påverkas.

Sjögodstransportkapaciteten genom dagens befintliga slussar är, må jag säga, minst sagt enorma: Sedan mitten av 1970-talet när godsmängden var som störst, drygt 4 miljoner ton per år, har godsmängden minskat till 1,6 miljoner ton/år, alltså mer än flera 100%. Orsaken till dagens låga godsnivåer har utredarna angett vara att företag i upptagningsområdet lagts ner samt att sjötransporter ersatts med järnväg eller lastbil.

ANNONS

I stort sett den enda anledningen till att bygga nytt verkar vara att slussarnas betongkvalité inte är den bästa och att det saknas armering i konstruktionen. Trots detta har, enligt vissa källor, tidigare uppmätningar gjorts som fastslagit att slussväggarna ej rört sig nämnbart under dessa 100 år - bara inom någon millimeter.

En ny slussled kommer att göra stora ingrepp och förändra landskapet. Än mer kommer förändringen att märkas där 1916 års slussled en gång varit aktiv. En stor relik av ett dött slusslandskap kommer att möta Trollhättebor och EU-turister. Är det detta vi skall överlämna till eftervärlden?

Nej så får det givetvis inte bli. Även jag förstår att en "nybyggnad" är nödvändig - men som kompromiss vill jag föreslå - riv ner och bygg upp en ny slussled på samma ställe och med samma storlek som dagens, men med användandet av nutidens avancerade teknik, materiel och byggnadsmetoder. Kanske kan man i den vevan reducera antalet slussar från fyra till tre enligt det ursprungliga förslaget.

Vill avslutningsvis ställa frågan till Sveriges nu ledande infrastrukturbyggare; Serneke, NCC, Skanska, Peab och några till: Är det möjligt att enskilt eller gemensamt riva ner och bygga upp 1916 års slussled på 3 år?

ANNONS

De fåtal Vänern företag som får förhöjda transportkostnader får givetvis transportstöd under byggtiden. Semesterseglarna drabbas ej nämnvärt - de får bara åka "bakvägen" till Vänern.

Alla blir glada

ANNONS