Centerpartiets glesbygdspolitik: Att till vilket pris behålla byskolor

Replik Svar på För vems skull har vi skola?, 5 november.

ANNONS
|

Det var väldigt trevligt att barn- och utbildningsnämndens ordförande svarade på vår insändare, dock var det tråkigt att kommunalrådet Bo Carlsson inte svarade på insändaren.

Skoldebatten i Vänersborg som går att ta del av speglar dessvärre en skola som fungerar allt sämre, där signalerna i media ofta märks av. De legitimerade lärarna i Vänersborgs kommun mår dåligt och tappar både driv och inspiration gällande den dagliga undervisningen. Studieresultat som sjunker, helt eller delvis på grund av trötta och stressade elever. I händerna på våra politiker ligger skolans utveckling och det krävs ett starkt politiskt ledarskap. Det nuvarande så kallade starka politiska ledarskapet är ”rätta mun efter magsäck” enligt artikel i skolvärlden den 14 januari 2019. Vad innebär det om man tänker flera steg fram, Mats Andersson? Enligt ovan hänvisade artikel så menar Mats Andersson att politikerna behöver mer tid, tid för vadå? Det är väl nu det är problem.

ANNONS

Sett till eventuella bussresor för elever: Att resor tar tid och kräver viss planering är vi nog alla överens om, men det kan rimligtvis kompenseras av en kvalitativ undervisning där legitimerade lärare känner att de räcker till samt att det finns resurser och stöd i det dagliga arbetet. Fortsätter den här nedåtgående spiralen sett till de legitimerade lärarnas situation kommer vi som kommun att hamna i en situation där fler och fler personer arbetar på kommunens skolor utan vare sig ämneskunskaper eller pedagogisk utbildning på högskolenivå, där det redan finns tillräckligt många för att det ska vara ett problem. Vad gör barn- och utbildningsnämndens ordförande kring detta?

Mats Andersson menar enligt ovan hänvisade artikel att skolan är prioriterad, hur rimmar detta med de besparingar som görs för barn- och utbildningsförvaltningen när de legitimerade lärarna mer eller mindre går på knäna redan? Enligt Lärarnas Riksförbunds kommunombud Henrik Månsby.

Det här är du ansvarig för Mats Andersson.

Elever och legitimerade lärare används som politiska ”slagträn” för att Centerpartiet i Vänersborgs kommun ska kunna sitta på de höga piedestalerna som kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Där de till vilket pris som helst vill driva byskolor för att få politiska mandat.

ANNONS

Alla ska med och vi tänker många steg framåt ur flera dimensioner, inte bara eleverna och föräldrarnas perspektiv.

Två insiktsfulla akademiker

Svar direkt:

Två insiktsfulla akademiker hänvisar till artikel i Skolvärlden 14 januari 2019 för cirka två år sedan, fyra månader efter valet 2018. Det har hänt en hel del sen dess och för att skapa en insikt i det vill vi redovisa följande. Kommunfullmäktige utökade resurser i ram till barn- och utbildning med cirka 15 miljoner kronor inför året 2020. Dessutom står vi bakom förslag om ytterligare utökning av ram med cirka 5 miljoner kronor och därtill täckning av löneförhöjningar för 2021, sammanlagt närmare 935 miljoner kronor till förskola, grundskola och grundsärskola i Vänersborgs kommun inklusive statsbidragen. Grundskolans tilldelning av resurser ligger i paritet med övriga kommuner i Sverige, enligt öppna jämförelser.

Ni hänvisar till en nedåtgående spiral. Antalet legitimerade lärare nu, är fler i Vänersborgs kommun än vad vi hade 2019 och fler behöriga söker våra lärartjänster. Tack vare ett fantastiskt arbete bland vår personal går kunskapsresultaten i rätt riktning och för tredje året i rad är fler elever behöriga till gymnasiet. Vi kan absolut inte slå oss till ro förrän alla våra elever blir behöriga till gymnasiet. I lärarförbundets ranking går vi från 237 plats år 2019 till plats 146 år 2020. För att få mer insikt i vilka insatser som görs inom skolan i Vänersborg är aldrig våra piedestaler högre än att ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss och ni hittar dessa uppgifter på Vänersborgs kommuns hemsida.

ANNONS

Mats Andersson och Bo Carlsson,

Centerpartiet i Vänersborg

ANNONS