Då gör vi som Ryssland vill

Sverige hävdar ju alltid att vi är neutrala och alliansfria. Och det har väl alla länder förstått.

ANNONS

Därför har Ryssland sagt att om vi går med i Nato så kommer det att få konsekvenser.

Därför kommer nog Sverige så småningom att säga att efter noggranna överläggningar och beslut så har vi i Sverige bestämt, och helt frivilligt och utan påtryckningar, beslutat att Sverige i fortsättningen ska göra som Ryssland vill för att inte äventyra vår neutralitet.

Vi gör som vi blir tillsagda

ANNONS