Dags att börja tala sanning om psykiatrin i NU-sjukvården

Anställda går på knäna och räcker inte till för patienterna, menar skribenten.

ANNONS
|

Replik på ”Avdelning 67 psykiatri på Näl är fortfarande inte fullbemannad?”.

Det är anmärkningsvärt av verksamhetschef för vuxenpsykiatri NU-sjukvården, Viktoria Skeie att säga att avdelning 67 är tillräckligt bemannad. Det är ju inte sant någonstans. Anställda går på knäna och räcker inte till för patienterna. Vidare hävdar Viktoria Skeie att det är säkert för patienter att bli inlagda på avdelning 67.

Det är heller inte sant. Det sker överbeläggningar i korridorerna, saknas avskiljningsrum vilket allvarligt hotar patientsäkerheten och personalen kan inte ge patienterna den vård och tillsyn de behöver på grund av att de inte räcker till för dem. Dags att börja tala sanning och sluta förneka den dystra verklighet som råder inom psykiatrin. Verksamhetsledning och sjukhusledning kan bättre!

ANNONS

Patrik Thorenius,

sjuksköterska NU-sjukvården

ANNONS