Norra Björke skola där fritids håller till.
Norra Björke skola där fritids håller till. Bild: Stefan Bennhage

Dags att värna om landsbygden med fritids i Norra Björke

Min undran är om man blir så okänslig och slutar tänka sunt när man blir politiker? frågar sig signaturen.

ANNONS
|

Replik på artikeln i TTELA ”Fritids i Norra Björke kan stängas – föräldrar oroliga”.

Marie-Louise Coon (M), ordförande i utbildningsnämnden i Trollhättans stad säger i artikeln att hon har full förståelse för att föräldrarna är oroliga över att ni vill stänga ner vårt fritids. Min undran är om man blir så okänslig och slutar tänka sunt när man blir politiker?

Skulle du, Marie-Louise Coon, vilja lämna dina barn på ett fritids med 70 stycken barn om du har möjlighet att lämna på ett fritids med tio barn? Du säger också att det är ett problem med sekretessen. Låt alla vårdnadshavare skriva på ett sekretessavtal.

ANNONS

Hur gör ni på Hälltorpskolans Mioäpplet där det finns förskola på bottenvåningen samt Upphärads skola där det finns en grupp femåriga förskolebarn? Hur har du tänkt att föräldrar med en bil eller de utan körkort ska ta sig från och till Åsaka? Vi har inte samma bussförbindelser som inne i stan.

Vi har 9,2 kilometer in till Åsaka som skulle göra en merkostnad för barnfamiljer med redan ansträngd ekonomi på cirka 9660 kronor per år. Ni hade förra året ett budgetöverskott på 39 miljoner kronor så pengar finns. Dags att ni infriar ert vallöfte att värna om landsbygden. Alla vill inte bo inne i centrum. Problem är till för att lösas om nu bara viljan finns.

Ulrika

Svar direkt:

Jag har förståelse för att du upplever oro och osäkerhet när vi nu ser över fritidshemsverksamheten i Norra Björke. Vi politiker i utbildningsnämnden har ett ansvar att fatta beslut som skapar förutsättningar för en likvärdig utbildning av hög kvalitet för alla de 8 500 barn och elever som går i förskola, skola och på fritids i Trollhättans stad.

När det gäller fritidshemsverksamheten som idag sker i förskolan Skogslyckans lokaler i Norra Björke, så ser vi att verksamheten som den nu är organiserad har svårigheter att leva upp till kraven i både skollag och läroplan. Utöver det är sekretesslagstiftningen ett problem eftersom sekretessen är mycket stark för barn i förskolan, men inte på samma sätt för barn på fritidshem. Vi har inte fattat något beslut i frågan, men tittar på olika alternativ för att skapa en långsiktigt hållbar fritidsverksamhet med hög kvalitet för eleverna i Norra Björke.

ANNONS

Marie-Louise Coon,

ordförande utbildningsnämnden

ANNONS