Anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist fortsätter driva frågan om sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken, menar debattörer.
Anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist fortsätter driva frågan om sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken, menar debattörer. Bild: Karl af Geijerstam

De prioriterar billigare biljetter framför pengar till sjukvården

Anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist fortsätter driva frågan om sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken, menar debattörer.

ANNONS

Det rödgröna styret prioriterar ytterligare biljettsubventioner framför pengar till sjukvården

Att Västra Götalandsregionen tillsammans med Sveriges övriga regioner just nu befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge till följd av en mycket hög inflation har förmodligen inte gått någon obemärkt förbi. Under kommande år kommer vi behöva prioritera för att säkra finansieringen av vårt mest centrala uppdrag – hälso- och sjukvården.

Med detta i åtanke är det inget annat än anmärkningsvärt att det nuvarande rödgröna styret envist fortsätter driva frågan om sänkta biljettpriser i kollektivtrafiken. Att det blir några enstaka kronor billigare för Västtrafiks resenärer att åka kollektivt kan naturligtvis låta bra, men det finns ett problem. Kostnaderna för att driva och utveckla kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen försvinner inte. Västtrafik själva uppger att en frysning av priserna vid 2022 års nivåer redan 2026 hade resulterat i ett underskott på cirka 160 miljoner kronor. Detta underskott skulle dessutom årligen bli större och större i takt med att kostnaderna för drift och investeringar ökar till följd av inflation och indexuppräkningar. Att lägga och driva igenom förslag som dessa är ingenting annat än oansvarigt, och det riskerar att urholka inte bara Västtrafiks ekonomi, utan också regionens. Detta är ingenting vi i Grönblå Samverkan kan ställa oss bakom.

ANNONS

Den rödgröna planen för att täcka upp för underskottet verkar helt enkelt vara att regionen ska skjuta till mer pengar till Västtrafik. I en tid där våra sjukhus går med enorma underskott väljer man alltså att prioritera ytterligare subventioner till kollektivtrafiken, trots att Västtrafiks biljetter redan idag till cirka 55 procent subventioneras av Västra Götalandsregionen. Ett annat möjligt verktyg som det rödgröna styret kan tänkas ta till är en höjning av regionskatten. I en tid där hushållen vänder på varje krona skulle regionens invånare alltså tvinga betala en ännu högre skatt än de redan gör. Vi ska trots allt inte glömma av att vi redan idag har ett av världens högsta skattetryck.

Regionbidraget till Västtrafik är en förutsättning för att vi ska kunna ha en väl fungerande kollektivtrafik i Västra Götaland, men det finns gränser för hur stor del av kostnaderna som skattebetalarna rimligen ska tvingas bära. Det är trots allt så att majoriteten av regionens invånare sällan eller aldrig nyttjar kollektivtrafiken. GrönBlå Samverkan har därför lagt förslag om att med start 2024 återgå till en 50/50-fördelning, där regionbidraget och biljettförsäljningen står för varsin hälft av Västtrafiks intäkter. På så sätt säkrar vi en stabil och långsiktig finansiering för kollektivtrafiken i vår region, utan att en orimligt hög andel betalas av människor som av olika anledningar saknar möjlighet att resa kollektivt. Vi ser också till att Västtrafik på lång sikt kan tillhandahålla en fungerande kollektivtrafik för jobb- och studiependling i hela regionen.

ANNONS

I tuffa tider är det politikens skyldighet att inte bara prioritera, utan också att prioritera rätt. Grönblå Samverkan kommer alltid välja regionens sjukhus och vårdcentraler framför ytterligare biljettsubventioner i kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionen har inte råd att lova allt till alla.

GrönBlå Samverkan

Angela Fast Torstensson (M)

andra vice ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Oscar Pihlblad (KD)

ledamot i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Maria Andersson (C)

ledamot i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Birgitta Granquist (L)

ledamot i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Kommentera

Vad tycker du? Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och TTELA förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS