Fakta är att brottsligheten i Trollhättan stadigt har minskat, uttrycker debattören.
Fakta är att brottsligheten i Trollhättan stadigt har minskat, uttrycker debattören. Bild: Christian Flodin

Desperationen lyser om Moderaterna

Fakta är att brottsligheten i Trollhättan stadigt har minskat, uttrycker debattören.

ANNONS

Replik på ”Kommer inte skylla problemen på polis eller lokaltidning”.

Den moderata desperationen lyser som neonljus över oppositionsrådet Peter Erikssons (M) insändare. Eriksson (M) är så frustrerad och desperat – sannolikt på grund av sitt partis kräftgång i opinionsundersökningarna – att han inte ens klarar av att hålla sig till sanningen. Det är tragiskt, särskilt för de Trollhättebor som röstat på honom i tidigare val. Dessa borde verkligen fundera några varv till valet i september; vill de verkligen att staden ska styras av en man som i jakt på makt tar till både halvsanningar och rena lögner?

Fakta: Varje brott är ett brott för mycket och den senaste tidens bränder är bedrövliga, och jag lider verkligen med de som drabbats. Men fakta är att brottsligheten i Trollhättan stadigt har minskat. Bränderna nyligen är en direkt effekt, hämnd, för polisens utmärkta arbete, som lett till att flera tungt kriminella har satts bakom lås och bom.

ANNONS

Fakta: Den S-ledda regeringen har sedan sitt tillträde 2014 sett till att närmare ett 70-tal lagar skärpts i kampen mot den organiserade brottsligheten. Därtill har ett antal nya brottsrubriceringar och påföljder tillkommit.

Fakta: Sedan Polismyndigheten ombildades 2015 har såväl anslag till Polismyndigheten som antalet anställda hos polisen ökat kraftigt jämfört med när Peter Erikssons partikamrater innehade både stats- och justitieministerposterna.

Fakta: Ett stort antal övervakningskameror har satts upp runt om i staden och fler är på gång. Detta har gjorts möjligt genom att polisen, tack vare den S-ledda regeringen, fått ökade befogenheter till övervakning genom bland annat kameror. Peter Erikssons (M) rop på fler kameror är således ett slag i luften.

Fakta: Det polisen främst efterfrågar är förebyggande åtgärder, för att strypa nyrekrytering till gängen. I den frågan ligger Trollhättan väl framme, och till Peter Erikssons (M) uppenbara missnöje fungerar samarbetet mellan kommunledningen och polisen alldeles utmärkt. Den samverkan som har byggts upp mellan staden, polisen och civilsamhället – föreningar, trossamfund, näringsliv och andra verksamheter – manifesterades inte minst vid högerextreme Paludans besök i Trollhättan, då denne fick lämna stan utan att ha fått till de kravaller som han (och andra) önskade.

Fakta: Arbetslösheten sjunker. Försörjningsstöden minskar. Ungdomsarbetslösheten bland boende på Lantmannavägen är lägre än motsvarande i övriga staden. Svenskt Näringslivs enkät visar på positiv respons från företagen i staden. Företag köar för att få etablera sig i Trollhättan och människor gläds åt satsningar på upprustade badplatser, nya skolor, utegym, kostnadsfri kulturskola, höjda föreningsbidrag, höjda löner inom omsorgerna och alla andra satsningar som den S-ledda majoriteten gjort och gör.

ANNONS

Allt det här vet Peter Eriksson (M) och övriga i högeroppositionen i Trollhättan. Men i stället för att se positivt på att saker och ting blir bättre väljer oppositionsrådet att svartmåla, överdriva och rent av fara med osanning. Vem gagnar det? Inte Trollhättan och dess invånare i alla fall.

Jag är övertygad om att Trollhätteborna inte är så lättlurade att man går på de blå dunster som högern kommer dragandes med. Efter den 11 september vet vi om sanning eller lögn har segrat.

Paul Åkerlund (S)

kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan

ANNONS