Det är fullt på BB - du får vänta

Krisen i förlossningsvården märks alltmer. De mammor som föder barn idag känner av den enorma press som ligger på barnmorskorna.

ANNONS
|

Rädsla sprider sig både bland dem som ska föda, och dem som ska se till att det blir en trygg förlossning, för alla vet att det inte finns tillräckligt med personal på plats. Värdigt och tryggt på kvinnornas villkor. Så skulle det kunna vara. Så skulle det kunna kännas för de som ska föda, och för barnmorskorna. Så vill alla att det ska fungera. Så varför är det inte så?

I Västra Götalandsregionen har vi fått beskedet att kvinnosjukvård och specifikt förlossningsvården får sänkt ersättning, trots protester från vårdpersonalen som vittnat om redan orimliga villkor. Barnmorskor, läkare och undersköterskor berättar om hur patientsäkerheten hotas, att förlossningar redan sker på löpande band. Både nyblivna föräldrar och vårdpersonalen beskriver en orimlig situation. Ändå väljer ledningen i Västra Götaland att även spara in på regionens akutsjukhus. Beskeden om neddragningar kommer samtidigt som Västra Götalandsregionen visar ett överskott på 2,6 miljarder kronor.

ANNONS

Vänsterpartiet i Västra Götaland anser att det är helt orimligt med de fortsatta neddragningarna, som dessutom väcker tvivel om regionledningen kan räkna? Om fler förlossningar var trygga, så skulle ju även många kostnader sparas in. Att underfinansiera och underbemanna förlossningsavdelningarna kanske sparar pengar i budget. Men det sparar inga pengar i verkligheten när konsekvenserna blir förlossningsskador, akutsnitt och fler komplikationer.

Krisen i förlossningsvården i Sverige är ett resultat av flera decenniers nedskärningar, privatiseringar, införande av marknadssystem och en automatisk underfinansiering så som systemet är uppbyggt. Ska vi ha en trygg och värdig förlossningsvård, så krävs en annan politik och att resurserna till välfärden ökar kraftigt. Vi kommer inför valet att kräva ökad statlig finansiering för sjukvården och förlossningsvården. Regionerna klarar inte av det och det blir för stora skillnader över landet.

Det ska finnas plats på BB för dig som ska föda och Vänsterpartiets mål är en barnmorska per förlossning. För att klara det behövs kraftiga förstärkningar med fler barnmorskor och barnmorskeledda kliniker, mödravården behöver stärkas och riktade insatser till kvinnor i riskgrupper måste utvecklas. Värdigt och tryggt på våra villkor. Så skulle det kunna vara. Vi gör allt vi kan för att det ska bli så.

Nooshi Dadgostar,

ANNONS

partiledare (V)

Karin Rågsjö,

vårdpolitisk talesperson (V)

Carina Örgård,

regionråd i opposition i Västra Götaland (V)

ANNONS