Det var dåligt bemötande av busschauffören

Busschauffören fortsatte med att påstå att hon ljög och talade osanningar tills hon tyst gick och satte sig på en ledig plats för att gråta, menar signaturen.

ANNONS
|

Jag åkte med Västtrafiks buss 424 mot Trollhättan som avgick 09:30 den 31 mars och satt långt fram så jag hade uppsikt mot där chauffören sitter när en flicka kliver på bussen med ett temporärt reseintyg från kommunen. Chauffören berättar att det inte är giltigt men hon hävdar att hon är nyinflyttad till kommunen och därför har fått det för att kunna resa till sin nya gymnasieskola.

Men chauffören påstår bara att hon ljuger och att kommunen inte alls ger ut busskort/intyg och att det är skolan som ska göra det. Busschauffören fortsatte med att påstå att hon ljög och talade osanningar tills hon tyst gick och satte sig på en ledig plats för att gråta.

ANNONS

Denna busschaufför visade denna dag inte bara upp ett avskyvärt bemötande utan även okunskap om hur skolbusskort fungerar. Det går tydligt att läsa på Lilla Edets kommuns hemsida att ”Lilla Edets kommun är skyldig att se till att du kan ta dig till och från din gymnasieskola”. Det är Lilla Edets kommunens ansvar – inte skolans.

En busschaufför bör ha lika god förståelse för hur busskort för skolungdomar fungerar som för biljettpriserna. Ingen ska behöva få ett så dåligt bemötande att de ska behöva gråta. Det bör vi alla vara överens om!

En upprörd resenär

Svar direkt:

Tack för din insändare. Ingen resenär ska känna sig illa behandlad ombord på våra fordon på grund av ett okänsligt bemötande. Vi förstår att hon kände sig otrygg och vi beklagar händelsen. Det är mycket viktigt att alla resenärer ska känna sig trygga med att de alltid får den hjälp de behöver för att resa med en giltig biljett, och det är lika viktigt att alla resenärer känner sig välkomna ombord.

Majoriteten av våra förare är mycket skickliga och bemöter våra resenärer med värme och respekt. De utför ett viktigt jobb och utan våra förare skulle kollektivtrafiken stå still. Men tyvärr uppstår det ibland tråkiga situationer och det är något vi ser allvarligt på.

ANNONS

När en händelse uppstår i kollektivtrafiken är det viktigt att ta kontakt med vår kundservice och ange den specifika resan. Kundservice kan i sin tur ta ärendet vidare till ansvarigt trafikföretag som utreder vad som har skett med den aktuella föraren. Det är trafikföretaget som har arbetsgivaransvaret över föraren.

I väntan på ett läsårskort kan kommunen, alternativt skolan, erbjuda ett tillfälligt skolkort för att underlätta elevens resor till och från skolan. Det tillfälliga kortet gäller för den tid och det område som kommunen eller skolan har angivit på kortet. Kortet måste ha en stämpel som validerar dess giltighet. Om kommunen eller skolan väljer att inte bistå eleven med ett tillfälligt skolkort måste gymnasielever själva ansvara för att ha en giltig biljett innan de kliver ombord på fordonet.

Isabell Rosendahl, Västtrafik

ANNONS