Det var Sd som la fram förslaget om höjd ersättning

I just detta fall blir det dock väldigt mycket kraxande utan substans, eftersom det verkar bero på begränsad kunskap om hur politiken fungerar, menar debattörer.

ANNONS
|

Replik på ”Behövs Sverigedemokraterna i Trollhättan?”.

Först måste vi tacka ”Korpen” för det stora intresset att följa Sverigedemokraternas politik i media.

Det gläder oss alltid att kunna bidra till att hålla samhällsdebatten vid liv. I just detta fall blir det dock väldigt mycket kraxande utan substans, eftersom det verkar bero på begränsad kunskap om hur politiken fungerar. Eftersom vi inte vill att någon ska befinna sig i en situation som man inte riktigt förstår vill vi försöka förtydliga vad det hela handlar om.

Sverigedemokraterna lade fram ett förslag om höjd habiliteringsersättning för personer med funktionsnedsättningar, som är en grupp vi värnar mycket om. Detta är människor som ser den lilla ersättning de får för att vara med i daglig verksamhet som en lön för sitt arbete som de är mycket stolta över och då känner glädje över.

ANNONS

Sverigedemokraterna har under en tid motionerat om detta i kommunen, men tyvärr röstats ner varje gång av de andra tills de förstod att det nog var något man borde stödja. Efter ett antal turer så kommer då båda sidor med förslag som gick åt samma håll. Av dessa förslag som kom fram så valde vi Sverigedemokrater att stödja det förslag som bäst gynnade de svaga i sammanhanget och för vilka det betyder mest.

Vi Sverigedemokrater vet att vi har svårt att få igenom vår egen politik till hundra procent, men vi vet samtidigt att inget av de båda blocken kan få i genom sin politik utan vårt stöd. Så därför kommer vi att stödja den politik som bäst gynnar våra väljare och de grupper som vi värnar. Vilket i klartext betyder att vi stödjer bra förslag oavsett vilken sida det kommer från. Om inte insändarskribenten förstår detta, så borde kanske det riktiga namnet på författaren bytas från Corvus Corax (= korp, redaktionens anmärkning) till Pica Pica (= skata, redaktionens anmärkning).

Monica Tenberg

Ledamot i omsorgsnämnden

Tony Brantberg

Ledamot i kommunfullmäktige

Sverigedemokraterna Trollhättan

ANNONS