Det är grovt orättfärdigt av dig att generalisera och jämföra all världens köttproduktion med den svenska, menar skribenten.
Det är grovt orättfärdigt av dig att generalisera och jämföra all världens köttproduktion med den svenska, menar skribenten. Bild: anna berglund

Dra inte alla över en kam

Det är grovt orättfärdigt av dig att generalisera och jämföra all världens köttproduktion med den svenska, menar skribenten.

ANNONS

Svar på: ”Ta bort köttet på tallriken”.

Till Esther O'Hara gruppledare för MP, bör i sina inlägg inrikta sig på svenska förhållanden. Att bevara rik biologisk mångfald kräver ett samarbete mellan samhälle, jordbruk och kommuner. Tyvärr lever inte MP upp till detta. Du pratar om biologisk mångfald men tillåter byggnation på åkermark. En levande landsbygd är beroende av mångsidigt jordbruk, där ett öppet landskap är avgörande för den biologiska mångfalden.

Som politiker i Trollhättan hoppas jag att du känner till naturreservatet Åkerström, som hålls öppet av betesdjur. Dessa är ekologiska och producerar ett klimat- och miljösmart kött. Det är grovt orättfärdigt av dig att generalisera och jämföra all världens köttproduktion med den svenska, där varken antibiotika eller tillväxthormoner är tillåtna.

ANNONS

För den som är för den biologiska mångfalden, så hoppas jag att man har uppmärksammat de mycket vackra blomsterängarna runt åkrarna. Dessa har såtts av bönderna för bin, humlor och andra insekters skull för att öka faunan och floran.

Monica Hellborg

ANNONS