Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Regeringens ökade satsning på cancervård och barncancervård och Västra Götalandsregionens arbete är viktiga för att förverkliga den ambitionen, menar skribenterna.
Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Regeringens ökade satsning på cancervård och barncancervård och Västra Götalandsregionens arbete är viktiga för att förverkliga den ambitionen, menar skribenterna. Bild: Martina Holmberg / TT

Dubblerad satsning till cancervården för att rädda liv

Alla som får ett cancerbesked ska överleva, menar skribenterna.

ANNONS
|

Cancer berör alla. År 2021 fick nästan 69 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Cirka 33 000 kvinnor och 36 000 män, nio av tio cancerfall drabbade personer över 50 år. Majoriteten av alla svenskar har antingen drabbats, kommer drabbas eller har någon när och kär som kommer drabbats. Att besegra cancer är en kamp. Moderaterna är med i den kampen.

Cancervården och barncancervården har länge varit en prioriterad fråga för Moderaterna, och är även en högt prioriterad fråga för regeringen. Den moderatledda regeringen dubblerar därför satsningen på cancervården med ytterligare 500 miljoner kronor per år fram till 2026. Satsningen görs för att ge möjlighet till att genomföra en ambitionshöjning inom cancervården och barncancervården samt för att uppdatera den nationella cancerstrategin. Regeringen avsätter sedan tidigare 500 miljoner per år för åtgärder för en bättre cancervård samt 25 miljoner kronor fram till och med 2027 för att utrota livmoderhalscancer. Totalt avsätts därmed 1 025 miljoner kronor per år till och med 2026 för att stärka cancervården.

ANNONS

Den moderatledda regeringen kommer även parallellt med arbetet kring den nationella cancerstrategin att fortsätta med riktade satsningar inom särskilda fokusområden. Aktiva överlämningar mellan barncancervården och vuxencancervården ska vara en självklarhet, väntetiderna ska kortas och samverkan kring och uppföljningen av rehabilitering inom vården ska stärkas.

I Västra Götalandsregionen prioriterar Moderaterna utvecklingen av digitala beslutsstöd i primärvården för en ökad systematik och jämlikhet i arbetet att diagnostisera patienter och med riskprofilering av patienter som löper ökad risk att drabbas av cancer. Arbetet med att öka jämlikheten i regionen avseende vård, behandling och rehabilitering måste intensifieras. Trots att det inte borde få hända drabbas alltför många barn varje år av allvarliga sjukdomar och cancer. För att erbjuda bästa tänkbara vård vill vi ytterligare utveckla vårdkedjorna för dessa barn. De ska så långt det är möjligt få en ”röd matta” till och genom sjukvården för att snabbt få de utredningar och behandlingar som de behöver för att tillfriskna och kunna leva fullvärdiga liv utan men.

Alla som får ett cancerbesked ska överleva. Regeringens ökade satsning på cancervård och barncancervård och Västra Götalandsregionens arbete är viktiga för att förverkliga den ambitionen.

Johan Hultberg (M)

gruppledare i socialutskottet

Gustaf Josefson (M)

regionråd VGR

Monika Beiring (M)

ANNONS

andre vice ordförande strategiska hälso-och sjukvårdsnämnden

ANNONS