äldreboende Trollhättan
Trollhättans stad har tagit fram en ny hyressättningsmodell som gäller från och med 1 september 2023, menar skribenten. Bild: Stefan Bennhage

En del hyresgäster får höjd hyra medan andra får sänkt

Replik på ”Svek mot våra underbara äldre – chockhöjer hyran”.
Trollhättans stad har tagit fram en ny hyressättningsmodell som gäller från och med 1 januari 2023, menar skribenten.

ANNONS
|

Det stämmer att hyrorna höjs i fastigheterna där vi har våra särskilda boenden och vi förstår att många har det tufft med ekonomin. Allas kostnader ökar i samhället just nu.

För att Trollhättans stad ska använda likvärdiga hyror utifrån standard och storlek i våra särskilda boenden har vi också tagit fram en ny hyressättningsmodell som gäller från och med 1 september 2023. Den innebär att en del av våra hyresgäster får höjd hyra medan andra får sänkt hyra.

För att förändringen inte ska drabba våra boende för hårt så höjs hyran lite i taget varje år. Det vill säga att om hyran höjs med mer än 700 kronor per månad så kommer ökningen ske med maximalt 700 kronor per månad och år till dess hyran är uppe i ordinarie nivå.

ANNONS

De hyresgäster som har det tufft ekonomiskt är berättigad till bostadstillägg. De ska då anmäla sin höjda hyra till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Jane Johansson,

chef omsorgsförvaltningen Trollhättans stad

ANNONS