Bra bostäder till rimliga kostnader avgjorde när vi sökte vår framtid i Vänersborg, menar skribenten.
Bra bostäder till rimliga kostnader avgjorde när vi sökte vår framtid i Vänersborg, menar skribenten. Bild: Kent Eng

En ”förstagångsväljare” tänker efter

Bra bostäder till rimliga kostnader avgjorde när vi sökte vår framtid i Vänersborg, menar skribenten.

ANNONS

Från kök och vardagsrum i lägenheten i Holmängen ser vi hur lyftkranar har flyttats runt de senaste två åren. Elisabeth Port är ett exempel. Nu är det en ny skola som håller på att byggas. För mig innebär lyftkranar att det händer något i omgivningen. De är symboler för något väldigt bra. Bra bostäder till rimliga kostnader avgjorde när vi sökte vår framtid i Vänersborg i stället för att bo kvar i Stenungsund.

På söndag ska jag för första gången rösta i Vänersborg. En nyinflyttad invånare tar reda på fakta inför valet. Helheten är för mig viktigare än enskilda sakfrågor även om de också är berör oss alla.

ANNONS

En sådan är kriminaliteten. Ingen lämnas oberörd av den. Erfarenheterna visar dock att antalet anmälda brott har sjunkit i Vänersborg sedan 2018. Moderaterna påstår motsatsen i en valbroschyr som har nått min brevlåda. Jag tror dock mer på BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och polisen.

Samtidigt tycker jag att mycket mer kraft måste sättas in för att bekämpa narkotikan. Den är grunden för ekonomin i de kriminella gängen. ”Gulla” inte med vare sig dem eller langarna. Det är inte flyktingar eller ”medelsvensson” som är de stora förbrukarna av knark.

När det byggs nytt tycks Västtrafik glömma bussarna. Det går att ta sig in till ”torget”, men efter klockan 18.00 går det inte att nå närmaste hållplats nära Holmängen. Då blir det bilen i stället som dessutom är billigare i rådande ”dyrtider”. Västra Götalandsregionen och Västtrafik borde skärpa sig. Nu avgör inte detta mitt val av parti på valdagen

När jag ser mig omkring växer nya bostäder fram i snabb takt. Företagsklimatet blir bättre och det hållbara arbetet ökar också. Företagen har sina miljöplaner och ställer om. Arbetslösheten sjunker. Detta sätter jag värde på.

För att uppnå framtida resultat kräver samarbete mellan partierna. Mitt intryck är att den nuvarande ledningen för kommunen visar en sådan förmåga. Alternativet är att partierna fortsätter att ”slå varandra i huvudet” om vem som utvecklar kommunen bäst. Vem tjänar på det?

ANNONS

Christer Ahlen

ANNONS