Att fortsätta med vård som inte leder till bättra hälsa är orimligt, menar apotekaren Maj-Britt Elmvik.
Att fortsätta med vård som inte leder till bättra hälsa är orimligt, menar apotekaren Maj-Britt Elmvik. Bild: Hasse Holmberg/TT

Erbjud äldre personer en symtomskattning

Att fortsätta med vård som inte leder till bättra hälsa är orimligt, menar apotekaren Maj-Britt Elmvik.

ANNONS
|

Tio eller fler läkemedel till äldre leder till mycket onödig vård för både kommuner och regioner. En stadig ökning sker över tid.

Nyligen har diskussionen om lågvärdevård blivit allt oftare förekommande. Att fortsätta med vård som inte leder till bättra hälsa är orimligt.

En symtomskattning med analys av apotekare till äldre ger råd om vad som behöver åtgärdas. Råd direkt till patienter att diskutera med sin läkare, sjuksköterska är bra för alla.

Maj-Britt Elmvik

Legitimerad apotekare

ANNONS