Ett förbaskat tjat om mat!

Ingen pensionär är väl tvungen att köpa kyld mat? Man måste faktiskt inse att det går inte att göra alla nöjda.

ANNONS

Våra förtroendevalda – respektive tjänstemän, som har att hantera frågan, har säkerligen övervägt olika möjligheter innan beslut fattats. Den som inte vill ha den näringsriktiga kost som erbjuds, kan beställa sina måltider från annat håll. För dyrt?

Inom den kommunala verksamheten, har man bland annat ekonomiska ramar att förhålla sig till. Men genom att upphandla stora mängder, kan man få mer för pengarna och ställa krav på kvalitet. Detta kommer alla användare tillgodo – även i kyld form. Alla dessa negativa insändare som skrivs om den kylda maten, får oss pensionärer att framstå som riktiga martyrer. Tänk till!

En icke rik optimist

ANNONS