Vindkraftverk utanför Grästorp
Nya reaktorer har fått byggas sedan 2009 för den investerare som velat betala, menar debattörer. Bild: Karl af Geijerstam

Ett nej till ny vindkraft är också nej till lägre elpriser

Sanningen är att kärnkraften lades ned för att den inte var lönsam, trots att vi var delaktiga i att ta bort effektskatten redan 2016, uttrycker debattörer.

ANNONS
|

Svar på repliken ”Ni i C valde då att nedrusta ett robust energisystem”.

Det är alltid trevligt att bli tillskriven stort inflytande, men den som påstår att Centerpartiet stängde kärnkraftsreaktorer och har varit ledande i att stoppa vindkraft har problem med historieskrivningen.

Sanningen är att kärnkraften lades ned för att den inte var lönsam, trots att vi var delaktiga i att ta bort effektskatten redan 2016. Nya reaktorer har fått byggas sedan 2009 för den investerare som velat betala. Det är inget synd om kärnkraften, annat än att den går med förlust vilket är tydligt i Vattenfalls senaste bokslut.

ANNONS

Centerpartiet är också det parti som är klart bäst på att omfamna ny elproduktion lokalt. Tyvärr är inte andra partier lika positiva, vilket leder till att nästan nio av tio nya vindkraftverk får nej i södra Sverige trots att det är den elproduktion, tillsammans med solenergin som går snabbast och billigast att bygga. Den som säger nej till ny vindkraft säger också nej till lägre elpriser det kommande decenniet.

Sverige har under flera år varit en av Europas största exportörer av el. Nu sker en historisk omställning i industri- och transportsektorn. En övergång från fossil bensin och diesel till el och biogas. Sveriges elproduktion kan enligt myndigheter behöva fördubblas de närmsta tio åren för att möta behoven. Vårt elsystem, som trots vad vissa debattörer säger, rankas som världens bästa av oberoende bedömare kan bli ännu starkare.

Västsverige är en av Europas mest innovativa och starka industriregioner, men endast en tredjedel av den el vi använder i Västsverige produceras här lokalt. När norra Sverige attraherar industrisatsningar behöver elen som kommit därifrån produceras här istället. Kraftvärmen måste optimeras, vattenkraften värnas, havs- och landbaserad vind byggas och solenergin utvecklas. Tillsammans med energieffektivisering, lagring och flexibilitet går det snabbt att bygga ut ett stabilt, säkert och konkurrenskraftigt elsystem. Det kan ske på marknadens villkor, till låga priser och helt utan mångmiljardsubventioner från skattebetalarnas plånböcker.

ANNONS

Västsverige behöver mer el nu. Företagen väntar inte. Klimatförändringarna väntar inte. Centerpartiet väntar inte. Det är dags att sätta spaden i backen!

Julia Färjhage,

kommunalråd Lilla Edet (C)

Mats Andersson,

kommunalråd Vänersborg (C)

Sofia Lindholm,

kommunalråd Trollhättan (C)

Cecilia Andersson,

regionråd (C)

Rickard Nordin,

riksdagsledamot och klimat- och energipolitisk talesperson (C)

ANNONS