ny slussled
2020 är vi nere på 1,5 miljoner ton. Håller denna tendens i sig behövs inga nya slussar. Bild: Jerry Lövberg

Fem miljarder för ny slussled är inte försvarbart

Vore intressant att få ett klargörande av sjöfartsverket var man hittar nya kunder som kan försvara denna stora satsningen, menar signaturen ”Siffernörd”.

ANNONS
|

Replik på ”Inte en krona bör satsas på nya slussar - än”.

Jag har roat mig att se hur Vänersjöfarten har utvecklats de senaste 40 åren. Under mitten på 80-talet transporterades cirka 3,5 miljoner ton. 1998 transporterades tre miljoner ton med hjälp av 3000 båtar cirka åtta båtar/dygn. Totalt var godsflödet nio miljoner ton lika fördelat på järnväg, väg och sjöfart.

2005 transporterades 2,35 miljoner ton på 1108 fartyg. Tre båtar/dygn 2350 ton per båt. 2006 minskade volymen till 2,33 miljoner ton på 989 anlöp. 2020 är vi nere på 1,5 miljoner ton. Håller denna tendens i sig behövs inga nya slussar.

ANNONS

Att göra en sådan satsning på projekterad kostnad på fem miljarder är inte försvarbart. Vi vet att industridöden kommer att fortgå, transporter av cement, olja, bensin, papper kommer att minska. Vore intressant att få ett klargörande av sjöfartsverket var man hittar nya kunder som kan försvara denna stora satsningen.

Siffernörd

ANNONS