Fridaskolan Mölnlycke. Översiktsplan Härryda
Skolinspektionens senaste granskning visar att Fridaskolan är rikskänd för sina glädjebetyg, menar signaturen. Bild: Sebastian Nilsson

Fenomenet Fridaskolan borde ifrågasättas!

Skolinspektionens senaste granskning visar att Fridaskolan är rikskänd för sina glädjebetyg, menar signaturen.

ANNONS
|

Sveriges Radio (22 september 2020) granskade Fridaskolornas elevsammansättning 2020, vilket visade att Fridaskolan är en symbol för en verksamhet för att värna rika svenskars intresse och skydda den rådande ojämlikheten i utbildningen och den sociokulturella och ekonomiska sfären.

Enligt SR:s granskning har 92 procent av Fridaskolors elever svensk bakgrund och åtta av tio av deras föräldrar har en högre utbildning. Inte minst Skolinspektionens senaste granskning visar att Frida är ännu mer rikskänd för sina glädjebetyg. Detta är extremt allvarligt och kan utgöra ett hot mot våra demokratiska värdegrunder som dessutom kan påverka andra barns framtid på orättvist sätt.

När Fridaskolorna gärna tar in elever med svensk bakgrund och föräldrar med högre utbildning som i sin tur också vill ge sina elever glädjebetyg så att barn med utländsk bakgrund och föräldrar med lägre utbildning inte bara orättvist missgynnas av detta fenomenet har vårt demokratiska samhälle också misslyckats med att värna barns rätt att bli lika behandlade samt äventyra vår tilltro på meritokrati.

ANNONS

Nu är det dags att kräva att Fridaskolorna ska redovisa två saker öppet – den ena är att visa vilka parametrar de använder för att ta in elever till sina skolorna, och den andra handlar om hur de betygsätter sina elever nu så att de kan undvika att ge glädjebetyg.

En trogen på bildningen

ANNONS