Fick frågan: Vad gör ni egentligen på biblioteket efter tre?

Förr jobbade jag på bibliotek. Vad gör ni egentligen på biblioteket efter tre? Det var den vanligaste frågan jag fick.

ANNONS

Samt, hur kan det krävas tre års utbildning bara för att lära sig att låna ut böcker? Folk tycks inte veta vad biblioteken gör!

Det enda som finns på "bibblan" är ändå bara en massa svåra, tungrodda böcker, riktade enbart mot en snäv elit. Eller? Nja. Förutom böcker, så finns där även tidningar, film, internet, datorer, datorspel och skrivare till låns. Många "bibblor" anordnar evenemang, som föreläsningar, konserter, läsecirklar, brädspelsträffar och utställningar. Du kan gå dit och nyttja resurserna, eller så kan du gå dit bara och träffa folk, eller sitta ner och läsa tidningen. Allt är gratis. På så sätt är bibliotek den ”sista fredade utposten”, den sista helt villkorslösa mötesplatsen i samhället.

ANNONS

Dessutom ska alla samhällsgruppers behov tillgodoses. Alla! En del "bibblor" är finskt förvaltningsområde, med viss fokus mot finsktalande. På ett litet bibliotek där jag jobbat fanns massor av snickarhandböcker, instruktionsböcker i hur man skruvade maskiner, i boskapsskötsel och i spannmålsproduktion. Dessa resurser nyttjar flera av mina lantbrukskolleger. Andra fokuserar på minoritetsspråk. Allt, både resurser och evenemang, är utifrån ett lokalt behov. Det är inte bara gratis; ABF har ett nära samarbete med många "bibblor", och finansierar de projekt du själv vill genomföra. Kundinflytandet är stort, både av inköp av böcker/resurser, men även evenemang.

Biblioteken uppfyller ett viktigt fundamentalt behov i en sund demokrati. Bibliotek finns i många länder, men få länder har en så väl subventionerad biblioteksverksamhet som Sverige. Fri tillgång till nämnda resurser skapar en förutsättning för livslångt lärande, för folkbildning – helt och hållet på dina villkor, förutsättningar och önskemål. Det är din rättighet att nyttja dem, men också din skyldighet att se till att de finns kvar.

Besök gärna ditt lokala bibliotek! Personalen berättar gärna om sina resurser, och vad som är på gång. Oavsett vem du är. Biblioteket har något för alla. Du måste bara ta dig över första tröskeln – att gå dit!

Värna biblioteket

ANNONS
ANNONS