Folktandvårdens framtid är oviss

Vi tandsköterskor, som alla andra vill ha en lön som går att leva på, menar signaturen.

ANNONS
|

Replik på ”Finns inga tider hos folktandvården västra Götaland”.

Folktandvården har i dagsläget över ett års kö för undersökning av patienter. Befintliga patienter får dessutom vänta upp till tre månader för att få tid för behandling. Personalen gör allt för att hitta lösningar men situationen är kännbart ansträngd. Framförallt för tandsköterskorna. Då det ständigt saknas personal är lösningen att lägga mer ansvar på tandsköterskorna. Vi tandsköterskor förväntas hela tiden växla upp.

Tandsköterskorna är klinikernas nav. Vi trollar med tider, har ansvar och arbetar mer och mer delegerat. Alltså gör tandsköterskor idag en stor del av tandläkarnas arbetsuppgifter. Såsom bedövning, röntgen, avtryck och lagningar. Samtidigt har vi egna patienter, bemannar reception och hanterar sterilisering av instrument. Trots att arbetsbelastningen har ökat har lönen inte följt utvecklingen. Det lönar sig inte att fortbilda sig då löneökningen aldrig motsvarar kunskaperna. Folktandvården profilerar sig som moderna med stark framtidsutveckling.

ANNONS

Samtidigt finns det en förlegad syn på det kvinnodominerande tandsköterskeyrket där du än idag behöver en partner för att klara privatekonomin. Många tandsköterskor väljer därför att lämna Folktandvården för att gå till den privata sektorn. Tandsköterskorna har nu gått samman nationellt och över tretusen sköterskor har engagerat sig i ett löneuppror. Vi älskar vårt yrke. Men vi, som alla andra vill ha en lön som går att leva på.

Tandsköterskor i Folktandvården Västra Götaland

ANNONS