Problemet är inte bara elsparkcyklar utan även cyklar och mopeder som framförs i höga hastigheter både i och på båda sidor av allén, menar signaturen.
Problemet är inte bara elsparkcyklar utan även cyklar och mopeder som framförs i höga hastigheter både i och på båda sidor av allén, menar signaturen. Bild: Stefan Bennhage

För en trygg trafik skulle det behövas en ”centrumpolis”

Problemet är inte bara elsparkcyklar utan även cyklar och mopeder som framförs i höga hastigheter både i och på båda sidor av allén, menar signaturen.

ANNONS

Att det arbetas aktivt för att få en trygg trafiksituation på gatorna i centrum tvivlar jag inte på, men vad görs rent konkret för att komma tillrätta med situationen?

Att det är polisen som ansvarar för att övervaka brott som sker i trafikmiljö hjälper föga då de nästan inte finns i innerstadsmiljön. Det skulle behövas en ”centrumpolis”.

Problemet är inte bara elsparkcyklar utan även cyklar och mopeder som framförs i höga hastigheter både i och på båda sidor av allén bland fotgängare, barnvagnar och gående med rullator.

Är det tillräckligt med tydliga informationsskyltar? Det är bara skyltat vid Polhemsgatan och Garvaregatan, däremellan ligger tre gator som ansluter till Kungsgatan/allén. Det tycks vara en allmän uppfattning att allén/gågatan enbart är en cykelgata vilket kanske inte är så konstigt då alla cykelställ och hyrcyklarna finns där.

ANNONS

Hur skulle det vara med ett projekt med speciell cykelbana utmed allén eller i värsta fall cykelförbud på prov? Då blir det tydligt för både fotgängare och trafikanter vad som gäller.

Även på Storgatan är det problem med cyklar, elsparkcyklar och mopeder på trottoarer och i färd mot enkelriktat. Ska man ta sig fram mellan Olof Palmes gata och Föreningsgatan får man vackert hoppa av och leda sitt fordon då det är enkelriktat som gäller. Hur många gör det?

Att det är så många som cyklar istället för att använda bilen i centrum är jättebra, men vi måste alla ha en ärlig chans att ta oss fram på ett trafiksäkert sätt oavsett om vi är gående eller trafikanter på två eller flera hjul.

Birgitta

ANNONS