För KD är retorik viktigare än etik

Replik Svar på Låt oss fortsätta det seriösa samtalet, 22 januari.

ANNONS
|

En lögn blir inte sannare för att man upprepar den många gånger. Och en lögn från Ebba Busch (KD) i riksdagens talarstol blir inte osagd bara för att partiets företrädare vill det. Vem som vill kan höra vartenda uttalat ord via riksdagens webbsändning av debatterna. Utan tvekan påstår Ebba Busch om situationen på Sahlgrenska att ”operationer ställs in – nu även för cancersjuka barn”. Det är ett ordagrant citat. Och oavsett om Busch menade Sahlgrenska eller Karolinska (som var den första bortförklaringen från KD:s presstjänst) är det en ren lögn. Inga barncanceroperationer har ställts in, någonstans!

I sina bortförklaringar hänvisar KD:s centrala partiapparat också till en insändare i DN, undertecknad av ett stort antal barnläkare i Region Stockholm. Men den handlar inte ens om barncanceroperationer. Den är huvudsakligen vass kritik mot den politiska ledningen i Region Stockholm (där KD ingår) och om hur illa privatiseringar har slagit mot sjukvården. Vi rekommenderar verkligen läsning av den artikeln!

ANNONS

Pandemin har slagit hårt mot Sverige, så även Västra Götaland. Sjukvårdspersonalen är hårt ansträngd och många patienter får vänta alldeles för länge, det råder ingen tvekan om. Ebba Busch är ledare för ett parti som styr i både Stockholm och här i Västra Götalandsregionen. Faktum är att åtta av tio svenskar bor i en region där KD är med och styr. I Västra Götalandsregionen är Conny Brännberg partiets man i den absolut ansvariga toppen. Under de sex år som gått sedan han och övriga i det blågröna tog över styret i regionen har köerna ökat i rekordfart. I budgetbeslutet för 2021 skyller de sin ”vårdskuld” på pandemin, trots att nio av tio patienter i kön stod där redan innan pandemin.

Vi saknar den etiska värdegrund som vi trott att KD värnat. Vi känner många region- och kommunpolitiker som fortfarande lever upp till den etiska värdegrunden, och står långt ifrån sin partiledare. Om man med grundlösa påståenden skapar oro och får människor att tvivla på både regeringen och den svenska välfärdsmodellen gör man landet och människor en stor otjänst. Vi behöver inte politiker som späder på människors oro i denna globala kris. Vi har stora utmaningar och vi behöver politiker som tar problemen på allvar genom att samarbeta. Men Ebba Busch gör det motsatta; hon väljer att så split istället för att skapa sammanhållning, hon hittar på istället för att hålla sig till fakta. Och tyvärr följer Conny Brännberg i sin partiledares spår.

ANNONS

I dessa tider, när vi sett följderna av föraktet för fakta, säger det mycket om Kristdemokraternas vägval.

Bijan Zainali (S)

Oppositionsregionråd

Monica Hanson (S)

Kommunalråd

ANNONS