göta älv slussarna
För Trafikverket är denna jätteinvestering uppe i tio miljarder i dagens kostnadsnivå, vad det gäller stadens kostnader är detta döljt för invånare, menar Lars Hagström. Bild: Andreas Olsson

Förespråkar alternativet bygg i befintlig sluss

Slussområdet, detta statliga byggnadsminne, kommer Peter Eriksson M och Lasse Henriksen Sd att ta över, med allt framtida underhåll, menar Lars Hagström.

ANNONS
|

Trollhättan kan bli en stad i total förvandling, nya personer har gjort entré i vårt stadshus. Numera styr Peter Eriksson M och Lasse Henriksen Sd, de har bestämt sig för att bland annat sälja ut våra gemensamma tillgångar i form av Eidars fastigheter. De väljer då de fastigheter vilka har goda intäkter och rear ut dessa.

Men än värre är att de med berått mod slaktar Trollhättan som turiststad. Staden har sitt fall- och slussområde, vilket hålls ihop av ett unikt älvrum både kultur- och miljömässigt. De väljer nu att dela av detta område med en ny slussled, som kommer vara en gigantisk barriär för både turister och invånare. Bergkanalen kommer att breddas vilket effektivt tar bort promenadvägarna utefter kanalen och vips var detta rekreationsområde borta. Bergkanalen och nya slussarna kommer att omgärdas av nya stora dammkonstruktioner och slussanläggningar av betong och asfalt. Skogen kommer att skövlas, trafiken kommer att öka på gatorna i stan men även på Nysätersvägen och Syltevägen.

ANNONS

Slussområdet, detta statliga byggnadsminne, kommer dessa herrar att ta över, med allt framtida underhåll. Turisterna som lockas hit kommer att kunna köpa både glass, kepsar och t-shirts, turisterna kommer att kunna ta sig dit, med en ny bro över bergkanalen. På Västergärdssidan kommer nya vägar och rondeller att byggas. Troligtvis kommer en trafikplats anläggas på Åkerssjövägen med rondell vilket kommer att kräva rivning av delar av Innovatumområdet. Som om inte detta vore nog så vill man anlägga en ny transportväg genom skol- och bostadsområdet Karlstorp där två miljoner fasta kubikmeter ska transporteras på lastbilar (500000 passager).

För Trafikverket är denna jätteinvestering uppe i tio miljarder i dagens kostnadsnivå, vad det gäller stadens kostnader är detta döljt för invånare. Vad som händer med naturumet vid Skälsbo mörkas för oss, dags att dessa nämnda politiker svarar på frågor vad de positiva effekterna blir för staden, både under byggtid och i drifttid. Det är nu dags att ta av sig skygglapparna och förespråka alternativet bygg i befintlig sluss. Visserligen stopp en tid för sjöfarten, men det norra alternativet kommer att kräva ett mycket längre stopp med arbeten i bergkanalen samt ytterligare dolda kostnader.

Lars Hagström

ANNONS