Fötterna på bordet 2023 – för bra diabetesvård

Om vi hjälps åt så ser vi till att säkerställa att ambitionerna om en förbättrad fotvård för personer med diabetes inte blir ett brutet nyårslöfte för 2023, menar skribenten.

ANNONS
|

Regelbunden medicinsk fotvård är en central del av diabetesvården. Annars riskerar fotproblem att ge försämrad livskvalitet och onödigt höga kostnader, eftersom problem med fötterna går att undvika för personer med diabetes. Det kräver dock kontinuerliga och förebyggande insatser, varav minst en årlig fotundersökning, så också för de runt 90 000 personer som lever med diabetes i Västra Götalandsregionen (VGR). Resurser krävs för att återställa vården efter pandemin samt efterleva det nya vårdförloppet inom kunskapsstyrningen för personer med diabetes och hög risk för fotsår.

Nya siffror från Svenska Diabetesförbundets Diabetesbarometer visar, att 1/3 av medlemmarna som upplever en försämrad vård jämfört med 2019, pekar ut fotvården som ett bekymmer. Statistik från Nationella diabetesregistret förklarar tendensen. Andelen personer med diabetes typ 1 som hade fått fotundersökning 2019 var 80 procent, men sjönk till 69,7 procent 2021. Motsvarande andelar i gruppen med typ 2-diabetes var 79,4 procent respektive 73,4 procent.

ANNONS

I VGR låg vi under riksgenomsnittet för personer med diabetes typ 2 år 2021. Hos oss uppgick den andelen till 70 procent. Bland personer med diabetes typ 1 var motsvarande andel 70,6 procent vilket var precis över riksgenomsnittet förra året. Av Diabetesbarometern framgår det dock att bland medlemmarna i regionen så anser 1/4 att diabetesvården fungerar dåligt när det gäller att få regelbundna fotundersökningar.

Vi behöver tillsammans ta itu med detta. Ett av skälen understryks med det nyligen framtagna vårdförloppet inom ramen för den nationella kunskapsstyrningen, som beskrevs i inledningen, för personer med diabetes som har hög risk för fotsår: ”…femårsdödligheten hos personer med diabetesrelaterade fotsår är hög och jämförbar med de som diagnostiserats med tjocktarmscancer.”

Det går inte att komma runt att det behövs resurser till området för att kunna efterleva det nya vårdförloppet. Andra lösningar kan exempelvis handla om att säkerställa att personalen i vård och hemtjänst får reell möjlighet att tillgodogöra sig den nya kunskapen på området, jobba med förebyggande åtgärder samt se över hur vi organiserar fotvården för personer med diabetes i regionen så att vi samverkar på alla nivåer inom vård och omsorg.

Om vi hjälps åt så ser vi till att säkerställa att ambitionerna om en förbättrad fotvård för personer med diabetes inte blir ett brutet nyårslöfte för 2023.

ANNONS

Kent Olaisson

ordförande Diabetesföreningen i Västra Götaland

ANNONS