Ge Västra Götalands 180 000 skolbarn möjlighet till jobb i framtiden

Digital kompetens blir allt viktigare på arbetsmarknaden, och enligt en ny Sifoundersökning anser tre av fyra svenskar att programmering bör bli ett eget skolämne.

ANNONS

Sverige är i dag ett av världens ledande it-länder, med internationella framgångar som Skype och Spotify. Gamingindustrin, där Enad Global 7 verkar, är ett framstående exempel. Sverige är världsledande inom spelutveckling, och 2019 omsatte branschen 24,3 miljarder kronor – likvärdigt med exporten av järnmalm och pappersmassa.

I regeringens digitaliseringsstrategi är målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Ambitionen är viktig om Sverige ska behålla sin konkurrenskraft; uppskattningar visar att hälften av dagens jobb kommer ersättas av digital teknik inom 20 år, medan nya yrken tillkommer – många i just gamingbranschen. Med pandemin som katalysator går omställningen till en digitaliserad arbetsmarknad allt snabbare.

ANNONS

Hem-Pc-reformen på 90-talet och en tidig bredbandsutbyggnad gav länge Sverige ett internationellt försprång. Men en ökande kompetensbrist gör att allt fler företag vänder sig utomlands, och när andra länder storsatsar på digitalisering riskerar vi att förlora mängder av arbetstillfällen. Även vi på Enad Global 7 får allt svårare att hitta kompetens i Sverige. Enligt Arbetsförmedlingen är både mjukvaru- och systemutvecklare, it-arkitekt och systemanalytiker bland de tio största bristyrkena på högskolenivå.

Regeringen känner till problemet, och 2017 beslutade man att programmering skulle bli en del av innehållet i ämnena teknik och matematik. Men tre år senare saknas fortfarande kunskapskrav kopplade till programmering, och en undersökning av Lärarnas riksförbund visar att sju av tio lärare är osäkra på att undervisa i ämnet.

Alla kan inte bygga datorspel från grunden. Men med programmering på schemat skulle fler elever lära sig att behärska problemlösning och få en digital grundkompetens som kommer att vara en förutsättning på framtidens arbetsmarknad. En ny Sifoundersökning, beställd av Enad Global 7, visar att 75 procent av svenskarna instämmer.

Ett av skolans grunduppdrag är att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Därför behöver Skolverket utreda hur skolan ska jobba med programmering och hur det kan införas som ett eget skolämne. Det skulle ge Västra Götalands 180 000 grundskoleelever en bättre chans att få jobb i framtiden.

ANNONS

Robin Flodin,

vd för Enad Global 7

ANNONS