Gör 24 april till en officiell minnesdag för Seyfo

Utifrån ett historiskt perspektiv så var 1900-talet ett extremt blodigt århundrade.

ANNONS
|

Där första och andra världskriget skördade miljontals människors liv i hela världen. Vid sidan av själva krigen så skedde också fruktansvärda övergrepp gentemot civilbefolkningen.

Det första stora folkmordet (Seyfo) skedde i det Osmanska riket/Turkiet under första världskriget då flera miljoner kristna mördades, våldtogs samt tvingades på flykt. De flesta dog under åren 1915-1916, men förföljelserna fortsatte till 1923. Majoriteten av de som mördades, omkring en miljon, var armenier, men bland offren fanns även rikets andra kristna minoriteter: assyrier, syrianer, kaldéer och greker. De flesta av de som överlevde flydde landet och det Osmanska riket/Turkiet tömdes i stort sett på sin kristna befolkning.

ANNONS

Turkiet förnekar än idag – över hundra år senare – att det skett ett folkmord på landets kristna minoriteter. Det är även brottsligt att hävda att folkmordet har skett. Utöver att man förnekar de historiska ansvaret för övergreppen på kristna så pågår det även idag förföljelse av kristna i Turkiet.

Seyfo var inte det enda övergreppet gentemot civila som skedde under 1900-talet. Alla känner till förintelsen av judar, romer och homosexuella under andra världskriget, svältmorden i Ukraina (Holodomor), övergreppen på kristna i Rwanda och det besinningslösa våldet gentemot den muslimska befolkningen på Balkan under 1990-talet, där Srebrenica är den mest kända massakern.

Samtidigt som 1900-talet har präglats av fruktansvärda övergrepp gentemot civila så har det också funnits försök att minska risken för nya övergrepp. Nationernas Förbund, Förenta Nationerna, den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna samt stadgan avseende de mänskliga rättigheterna är sådana exempel.

1900-talets blodiga historia riskerar att även bli en del av 2000-talets historia. För att hindra detta bör vi påminna oss om vad som faktiskt hände under 1900-talet. Det är därför viktigt att vi som land hedrar offren för det besinningslösa våldet samtidigt som vi utbildar dagens ungdomar om vad som kan ske om man inte motarbetar religiös-, politisk- och nationell extremism.

ANNONS

Den 24 april är idag en internationell minnesdag för Seyfo. Denna dag bör få en formell status som minnesdag även i Sverige. Genom att minnas respekterar vi de som dog samtidigt som vi gör det svårare för våldsverkare att genomföra nya övergrepp.

Magnus Jacobsson,

riksdagsledamot (KD)

Bedros Cisek,

gruppledare Trollhättan (KD)

ANNONS