Ledarskribent Malin Lernfeldt
Fastighetsägare är samhällsaktörer som i samverkan med andra bidrar till att utveckla attraktiva och trygga platser i våra städer, menar debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hållbarhet kräver betalningsvilja

Fastighetsägare är samhällsaktörer som i samverkan med andra bidrar till att utveckla attraktiva och trygga platser i våra städer, menar debattören.

ANNONS
|

Replik på ”Malin Lernfelt: Gamla fönster är bättre än nya”.

Fastighetsbranschen är till sin karaktär mycket långsiktig och innebär dessutom ofta ett engagemang och ansvar som sträcker sig bortom själva byggnaderna. Fastighetsägare är samhällsaktörer som i samverkan med andra bidrar till att utveckla attraktiva och trygga platser i våra städer. De spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle, inte minst genom att minska husens klimatpåverkan. Jag skulle vilja påstå att det är få näringsbranscher som är så engagerade samhällsaktörer, som just fastighetsägare. Att påstå att branschen verkar för slit och släng, tyder både på okunskap och bristande insikt.

ANNONS

Branschorganisationen Fastighetsägarna verkar för en ökad grad av återbruk vid ny- och ombyggnation. Detta när vi delar kunskapsmaterial och goda exempel från olika delar av landet där fastighetsägare renoverar sina fastigheter med hållbara lösningar, samt med omsorg av platsens helhet och historia. Vi samlar fastighetsägare i lokala initiativ som klimatplattformar som alla syftar till att öka graden av återbruk och cirkularitet i Västsverige, där vi som branschorganisation tillsammans med kommuner och byggbranschen är pådrivande.

Men Fastighetsägarna arbetar också aktivt med påverkansarbete både på nationell som lokal nivå, för att skapa bättre förutsättningar för att fastighetsbranschen ska kunna driva en lönsam verksamhet. För det är faktiskt så att alla näringar måste ha möjlighet att vara lönsamma, något annat vore förödande. Ett lönsamt fastighetsbolag kan då ha möjligheter att verka med hållbara lösningar och renoveringar av fastigheterna. Men för att komma dit måste det finnas en betalningsvilja hos hyresgäster, eller snarare att standardhöjande åtgärder som görs med återbrukat material, värderas av Hyresgästföreningen i bedömning av standardhöjande åtgärder.

Att peka finger på fastighetsbranschen som ensam ansvarig för att göra hållbara val är varken rättvist eller utvecklande. Det är inte upp till fastighetsägaren att värdesätta en renovering med återbrukade material. Det är upp till hyresgästerna att godkänna åtgärden och betala för den. Hyresgästföreningen behöver ta sin del av ansvaret för att vi gemensamt ska kunna nå de viktiga klimatmålen. För detta krävs inte lagändringar. Det krävs ansvarstagande och betalningsvilja. Först då kan vi ta rejäla kliv framåt för hållbarhet, tillsammans.

ANNONS

Petra Ohldin Lampinen,

näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna GFR

ANNONS