Har 5G-nätet en baksida ingen vill kännas vid?

Det görs reklam för allt vårt nya 5G-nät kan göra som självkörande bilar, styra hemmet med mera. Tyvärr har det en baksida som ingen vill kännas vid.

ANNONS
|

Strålningsnivåerna i dag utan 5G är redan oförlåtligt höga. Vi utsätts för ett gigantiskt experiment utan att någon etisk prövning har gjorts. Vill vi vara försökspersoner åt 5G-industrin?

Slovenien, Belgien och områden inom Storbritannien, Frankrike, Italien, Schweiz och USA med flera har sagt nej till 5G. De vill att strålningens negativa effekter ska utredas innan man utsätter hela befolkningen för strålningen.

Europarådet (Sverige ingår) har 2011 tagit ställning i resolution 1815:

*Minska den elektromagnetiska strålningen.

*Strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet.

*För barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum prioritera trådbundna internetanslutningar.

*Att inom departement och ministerier (utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda risker med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågsstrålning.

ANNONS

*Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen även när de utsätts för strålningsnivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena. Försiktighetsprincipen ska tillämpas. Det skulle kunna resultera i extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.

WHO (IARC) har 2011 lagt elektromagnetisk strålning i klass 2B möjligen cancerogen. I samma klass finns bland annat bly och DDT. Vanliga symtom från mobiler, wifi och bluetooth enligt forskarna: koncentrationsproblem, huvudvärk, trötthet och sömnstörning. De varnar för kopplingar mellan trådlös teknik och autism/adhd.

Forskarna visar tydligt vad som biologiskt sker i kroppen när vi utsätts för trådlös teknik (strålning). Cellernas kalciumkanaler öppnas, ger upphov till fria radikaler, oxidativ stress som leder till inflammationer. Läckage uppstår i blod-hjärnbarriären så att hjärnan kan påverkas av skadliga ämnen. Blodceller klumpas ihop efter få minuters exponering från trådlös teknik.

Dessa fakta gör det enkelt att besluta om en skola utan trådlös teknik. Datorer och läsplattor går att ansluta trådbundet med kabel och fiber.

Sök på google efter Martin Fall och se en film från hans föreläsningar där han förklarar hur strålningen skadar oss.

Trådlös teknik som skadar oss an inte vara framtiden. Vi behöver tillförlitliga gränsvärden!

ANNONS

Roger Johansson

Detta är skribentens åsikt - har du en annan hör av dig. Skriv en insändare och skicka till insandare@ttela.se Insändarredaktionen

ANNONS