Källstorps vårdcentral.
Så kom läkaren på besök och kunde inget göra för hen hade inte tillgång till förra vårdcentralens journal sa denne läkare, uttrycker signaturen Pelle. Bild: Sebastian Lamotte

Har fortfarande inte fått något svar efter veckor

Läkaren på Källstorps vårdcentral kunde inte besöka sin nya patient förrän efter två månader för att hen skulle ha två veckors semester, varför frågar sig signaturen Pelle.

ANNONS
|

Min närstående bor i åldringsboende sedan ett par år. Vid flytten dit behöll vi den läkarkontakt vi hade tidigare. Tyvärr är hälsoläget sämre nu så vi bytte till en annan vårdcentral för att få en läkare med nya ögon på problemet. Denna läkare på Källstorps vårdcentral kunde inte besöka sin nya patient förrän efter två månader för att hen skulle ha två veckors semester och läsa in sig på patientjournaler.

Så kom läkaren på besök och kunde inget göra för hen hade inte tillgång till förra vårdcentralens journal sa läkaren. Nu flera veckor senare har vi inte fått något svar. Är det normalt att hantera en svårt sjuk människa som lider grymt på det mentala planet, på detta sätt? Vad är ett människovärde för regionens vårdcentral?

ANNONS

Pelle

Svar direkt:

Jag vill börja med att beklaga att inte er närstående fått sitt behov av läkarkontakt tillgodosett. Primärvården har en överenskommelse om läkarmedverkan på kommunala äldreboenden. Enligt det avtalet så är det rond på alla boenden en gång per vecka utifrån vårdcentralernas områdesansvar.

Sjuksköterska på boendet meddelar ansvarig läkare dagen innan ronden om vilka ärenden/patienter som är aktuella att ta upp på ronden. Att en patient hanteras vid rond innebär inte alltid ett hembesök utan det bedöms individuellt utifrån patientens behov.

Om ordinarie läkare har planerad ledighet så ersätter annan läkare och genomför rond på enheten och tar hand om de ärenden som behöver bedömas och omhändertas innan ordinarie läkare är på plats. Vid akuta sjukdomstillstånd så har ansvarig sjuksköterska kontaktuppgifter så de kan nå vårdcentralens läkare utöver planerad rond.

Jag kan inte svara på vad som gått snett i detta individärende då jag saknar information om ärendet. Men det verkar ha brustit i kommunikationen mellan boendet och vårdcentralen om ett behov av läkarbesök inte blir ombesörjt inom rimlig tid.

Som anhörig ska man kunna känna sig trygg med att behovet av kontakt med läkare ombesörjs av ansvarig sjuksköterska i samarbete med vårdcentralens läkare.

Jag vill gärna få mer information om ärendet så vi kan utreda vad som hänt och kan förebygga att det händer igen, så ni är varmt välkomna att kontakta mig alternativt be sjuksköterskan på boendet göra det.

ANNONS

Helena Axén

vårdcentralschef Närhälsan Källstorp

ANNONS