Har redan lovat ett stort företag att få ett gigantiskt jobb

Med anledning av den underliga debatten i Vänersborgs fullmäktige om VA-nätet på Vänersnäs nyligen vill jag återge en fullt möjlig tänkt dialog: Nu är det klart att det ska byggas nya ledningar som ska förse hela Vänersnäs med frisk luft.

ANNONS
|

Detta kallas Vänersborgs luftplan, ”Blå Dunster"!

– Men vi har redan bra luft! Vi vill inte ha luft från Vänersborg. Det finns väl inga fördelar med att luften ska pumpas hela vägen ut till Vänersnäs?

Ni kanske tycker att ni har bra luft, men det kan variera, beroende på var ni bor. Nu har vi bestämt att alla ska få samma möjlighet att andas frisk luft från Vänersborg, det kommer att gynna alla våra invånare.

– Okej. Det finns kanske några som tycker att det låter bra, men måste alla anslutas till det här nätet?

Ja, alla måste solidariskt ansluta sig. Kalkylen bygger på att alla är med. De på östra sidan av Vänern har förresten redan anslutit sig.

ANNONS

– Jo, men det var enorma protester även där. Det innebär väl inte att blir mer rätt för att ni tvingar ännu fler att ansluta sig till ett nät med frisk luft som förmodligen inte behövs?

Där har du fel! Alla behöver frisk luft! Vi vill att Vänersborg ska bli känt i världen för vår friska luft. Då är det väldigt osolidariskt att sätta sig på tvären och inte dela på kostnaderna med de andra i luftkollektivet.

– Men att gräva ner alla dessa rör i marken kommer att bli enormt dyrt – och dessutom belastar det miljön.

Nja, nu har vi med den investeringen i våra planer sedan länge, så det finns med i kommunens budget. Inte ska några få negativa på Vänersnäs sätta käppar i hjulet för den här stora satsningen.

Vad gör ni med luften som ska sugas ut från varje hus?

Den dåliga förorenade luften skickas till ett helt nybyggt luftreningsverk i Vänersborg, där mängder av olika filter ser till att inga gifter når ut i naturen. Jag tänker på cigarrettrök och stekos, som verkligen inte är bra för hemmiljön.

– Men vid strömavbrott eller filterbyten går väl luften raka vägen ut i naturen?

ANNONS

Ja, man måste kalkylera med vissa avbrott.

Jag är ändå lite tveksam. Kan ni inte åtminstone skjuta på ”Blå Dunster” ett tag?

Men så kan man absolut inte resonera! Vi har redan lovat ett stort företag att de ska få ett gigantiskt jobb med att lägga ner ledningarna i marken. Dessutom har en grannkommun inte alls varit så negativ som du. De vill ansluta sig till Vänersborgs luftplan. Det är bara några få, som du och dina kumpaner, som vill förstöra den här planen. Ni borde skämmas!

Nej tack till "Blå Dunster"

ANNONS